środa, 17 lutego 2016

Komitet Obrony Demokracji jest dla wszystkich

Szanowni Państwo!
Komitet Obrony Demokracji jest dla wszystkich. To tutaj musimy się nauczyć żyć w różnorodności, która nas wzbogaca i buduje. Cele działania są jednoznacznie określone od początku w Manifeście KOD. Temu podporządkowane są strategia, cele cząstkowe, projekty i aktywności. Manifest KOD oraz artykuł Krzysztofa Łozińskiego „Trzeba założyć KOD” determinują nasze metody działania, pomagają rozstrzygać wątpliwości i podejmować trudne decyzje. Ale KOD jest dla wszystkich.

Każdy może być w KOD i każdy może tworzyć KOD. Wszelkie próby zawłaszczania KOD działają na jego szkodę. A z próbami zawłaszczania KOD mamy do czynienia ostatnio bardzo często. Nic dziwnego. KOD zdobył sobie pozycję i znaczenie. Wielu chciałoby cos ugrać przy okazji.

A jakie są te próby zawłaszczenia, czy wyjścia po plecach KODu?
  • Koordynator mówi do członków jego zespołu czy grupy „Nie wolno Wam tego zrobić. Kropka.”
  • Członek zespołu bez konsultacji z kimkolwiek występuje w imieniu wszystkich do międzynarodowej organizacji lub do zagranicznych polityków.
  • Funkcyjny działacz partii politycznej ukrywa swoją przynależność i funkcję, wchodzi w struktury KOD a potem promuje swoich kolegów partyjnych, próbuje podporządkować czy przejąć struktury.
  • Działacze KODu zabraniają wchodzić do struktur KODu członkom partii politycznych, nie pozwalają im się pojawiać na manifestacjach.
  • Blondyni twierdzą, że bruneci nie powinni chodzić w kamizelkach służby porządkowej KODu na demonstracjach, bo ich włosy nie pasują do koloru kamizelek.
  • Fani hip-hopu zabraniają odtwarzania piosenek Jacka Kaczmarskiego na wydarzeniach KODu.
  • Młodzi mówią, że nie przyjdą na manifestacje KODu i nie podejmą pracy w zespołach roboczych, dopóki średnia wieku w KODzie nie spadnie poniżej 30 lat.
No dobra. Może nie wszystkie opisane wyżej przykłady są wzięte z życia. Ale zdecydowana większość. Zawłaszczanie Komitetu Obrony Demokracji to działanie na jego szkodę. Zawłaszczony KOD przestanie istnieć. Bo jedyną racją jego istnienia jest wewnętrzny pluralizm oraz pełna koordynacja działań na zewnątrz.

Tak, wiem. Pisałem już o tym. Co robić? Skoro nie działa, to muszę powtarzać. Do skutku. Nie dajmy nikomu zawłaszczyć KODu! Pilnujmy siebie. To najważniejsze. Żeby nie ograniczać innych swoją ekspansywnością. Oraz nie próbować reprezentować innych bez ich zgody.
Obronimy demokrację w KODzie!

Mateusz Kijowski

Brak komentarzy: