piątek, 26 lutego 2016

Zaproszenie do Elbląga na spotkaniePragnę wszystkim przypomnieć o wydarzeniu w Elblągu związanym z przyjazdem Koordynatora Krajowego i członka Zarządu KOD Radomira Szumełdy, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu osobiście,obejrzą przekaz na żywo pod linkiem :http://www.ustream.tv/channel/T25sz2kUcJV

Przekaz będzie aktywny w dniu 2.03.2016,przewidywany czas transmisji godzina 18:00 o szczegółach poinformujemy

Tadeusz Piotrowski

PROJEKT
Misja Komitetu Obrony Demokracji

Celem KOD jest obrona, budowa i umacnianie demokratycznych podstaw funkcjonowania państwa i obywateli.
KOD realizuje swoją misję w granicach prawa, posługując się metodami pokojowymi, nie przekraczając granic nieposłuszeństwa obywatelskiego.
KOD funkcjonuje w płaszczyźnie obywatelskiej i ponadpartyjnej, krzewiąc wartości patriotyczne i europejskie.

Kierunki działania KOD:
1.
Organizacja
- budowa ogólnopolskich struktur ruchu, 
- powołanie kierownictwa, 
- zapewnienie łączności koordynacji działań, 
- ukształtowanie systemu finansowania i rozliczania, 
- stworzenie sieci grup gotowych do lokalnych działań typu zbierania podpisów czy udziału w
komisjach wyborczych czy referendalnych, 
- wyznaczanie grup zadaniowych, w tym zagranicznych placówek wspierających czy zespołów 
dyżurnych w wybranych mediach społecznościowych.

2. Edukacja
- budowa Wszechnicy Wiedzy Obywatelskiej (WWO).
Zadaniem WWO jest przedstawienie szeroko rozumianej wiedzy państwowej oraz edukowanie 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez zbudowanie repozytorium przydatnych materiałów, 
tworzenie podręczników, gromadzenie i udostępnianie danych szkoleniowych'

- stworzenie Latającego Uniwersytetu Demokracji (LUD KOD) 
celem LUD jest stworzenie bazy animatorów (wykładowców i artystów) oraz bazy lokalnych 
placówek gotowych do zaproszenia i zorganizowania występu animatorów na swoim terenie.

3. Obserwacja
- zbieranie informacji o naruszeniach demokracji, 
- udzielanie pomocy interwencyjnej, 
- przekazywanie danych krajowym i międzynarodowym ośrodkom działających w obszarze praw 
człowieka i obywatela. 
- zbudowanie ośrodka zapewniającego bezpieczne przyjmowanie danych dokumentujących 
przypadki naruszania prawa (np. KOD_Leaks). Przygotowywanie i publikowanie raportów na 
podstawie zebranych danych.

4. Reprezentacja
- reprezentowanie na forum krajowym i międzynarodowym społeczności obywatelskiej 
działaczy, uczestników i sympatyków KOD, 
- organizowanie wystąpień publicznych, zgromadzeń, spotkań patriotycznych i artystycznych, 
- przedstawianie projektów zmian, postulatów, uwag, 
- budowa niezależnych kanałów informacyjnych, wykorzystywanie internetowych mediów,
tworzenie relacji z otoczeniem medialnym, społecznym, politycznym,
- wydawanie publikacji.


Brak komentarzy: