niedziela, 14 lutego 2016

Relacja z kolejnego roboczego spotkania warmińskich KODerów


W dniu 13.02.2016 roku odbyło się w Starym Zaułku w Olsztynie spotkanie integracyjno-organizacyjne grupy KOD Warmia. Spotkanie rozpoczął koordynator okręgu Warmia Łukasz Słotwiński, który przedstawił pozostałych członków zarządu: Jakub Jarosławski, Marta Kamińska,
Robert Krzysztofiak (FB: Robert Krzysztof), Anna Szymajda, Adam Wiktorowicz (FB: Adam Woland).

Koordynator przedstawił schemat funkcjonowania naszego okręgu, który będzie obowiązywał do czasu rejestracji KOD jako stowarzyszenia i ustalenia struktur docelowych. Zaproponowano utworzenie trzech autonomicznych grup, które będą współpracować ze sobą, a ich działalność będzie podlegać kontroli koordynatora i zarządu:

1. Grupa „Edukacja” ─ od strony organizacyjnej liderem grupy będzie Anna Szymajda, natomiast nadzór merytoryczny pełnić będzie Stanisław Czachorowski. Podstawowe działania grupy to: prowadzenie bloga, organizowanie spotkań „Latającego Uniwersytetu” oraz prowadzenie innych działań edukacyjnych.

2. Grupa „Wizerunek” ─ liderem grupy będzie Adam (Woland) Wiktorowicz. Do zadań grupy należy dbanie o właściwy przekaz wizerunkowy okręgu KOD Warmia, również w przestrzeni wirtualnej, Public Relations, śledzenie informacji w mediach i kontakt z mediami, a ponadto przygotowywanie materiałów graficznych, multimedialnych i druków potrzebnych w naszej działalności.

3. Grupa „Akcja” ─ pod bezpośrednim nadzorem koordynatora Łukasza Słotwińskiego. Członkami grupy będą: Jakub Jarosławski, Marta Kamińska i Robert Krzysztofiak. Do zadań grupy należy organizowanie wydarzeń, spotkań, wspomaganie i nadzór nad działalnością pozostałych grup oraz inne czynności o podobnym charakterze w okręgu.

W przypadku organizowania większych wydarzeń będą na bieżąco tworzone specjalne grupy, mające w przypadku takiej konieczności swoje odpowiedniki na Facebooku, które po zakończeniu eventów będą rozwiązywane.

Łukasz Słotwiński podkreślił, że działania w okręgu mają mieć zdecydowanie charakter inicjatyw oddolnych, ale nie mogą być samowolne i muszą podlegać kontroli przez koordynatora oraz zarząd.

Następnie przedstawione zostały aktualne plany działań w okręgu:

1. Dyskusyjne Kluby Filmowe (DKF) zaproponowane wcześniej przez Anna Thoreau. Chęć zorganizowania tego przedsięwzięcia zadeklarowała na poprzednim spotkaniu Teresa Pokora-Wierzbicka.

2. Kawiarenki edukacyjne, nad którymi pieczę pełnią w szczególności Stanisław Czachorowski i Adam (Woland) Wiktorowicz, a ponadto udział w organizacji w swoich miejscach zamieszkania deklarują inne osoby.

3. Lotne punkty informacyjne, czyli akcje polegające na rozstawianiu namiotu w różnych miastach okręgu, w którym rozdawane by były ulotki KOD i prowadzona była akcja informacyjna.

4. Flashmoby, happeningi, organizacją których zajmować się będą Adam (Woland) Wiktorowicz i Jakub Jarosławski, a także oczywiście inne chętne osoby.

5. Akcje o charakterze podpisywania petycji, wysyłania listów, również o charakterze ogólnopolskim. Organizacji tego typu działań podjęła się Marta Kamińska.

6. Przedstawiono plan zorganizowania transportu na manifestację „Marsz, My Naród!” w Warszawie 27 lutego 2016 roku. W tej sprawie zostało już utworzone wydarzenie w grupie FB KOD_WM_Warmia.

Następnie głos zabrał Robert Krzysztofiak, który przedstawił projekt opracowania kwestionariusza osobowego, jaki zostanie udostępniony członkom grupy KOD Warmia. Ze wstępną wersją kwestionariusza zapoznali się uczestnicy spotkania. Wobec zaproponowanej jego formy nie wyrażono sprzeciwu. W kwestionariuszu nie będą umieszczane żadne dane wrażliwe i wypełniany ma on być na zasadzie dobrowolności. Zebranie danych o osobach będących w naszym okręgu pozwoli na lepszą organizację działań grupy i określenie, w czym dany członek grupy może pomóc w przypadku przygotowywania ewentualnego wydarzenia (ocenę, czym dysponujemy w razie potrzeby).

Robert Krzysztofiak poinformował również o planach utworzenia w Internecie kanału dostępu, gdzie spływałyby różne pomysły dotyczące działań KOD na Warmii. Forma takiego kanału zostanie jeszcze określona. Być może zostanie założony specjalny adres e-mail, gdzie takie pomysły będzie można przesyłać. Ponieważ uczestnicy spotkania ustalili, że wskazane byłoby prowadzenie tzw. „burzy mózgów” w odniesieniu do wspomnianych pomysłów, Ryszard Bałczyński zaproponował utworzenie specjalnego forum, które stanowiłoby idealne miejsce do prowadzenia dyskusji. Forum takie zostanie prawdopodobnie zorganizowane w ramach warmińskiego bloga KOD.

Ryszard Bałczyński przypomniał ponadto o newsletterze, do którego dostęp można uzyskać poprzez stronę naszego bloga. Newsletter będzie już w niedalekiej przyszłości wykorzystywany jako kanał informacyjny do przesyłania ważnych wiadomości do członków grupy Warmia. Zachęcamy wszystkich chętnych do zapisywania się do newslettera.

W obliczu wprowadzonej ustawy o Policji poruszony też został problem zabezpieczenia urządzeń np. telefonów, tabletów i komputerów przed inwigilacją. Przypomniano o potrzebie zorganizowania szkoleń w tym zakresie, do czego zobowiązał się Ryszard Bałczyński.

Uczestnicy spotkania wzięli następnie udział w luźnej rozmowie, podczas której wyłonił się pomysł akcji flash mob z okazji Dnia Kobiet. W nawiązaniu do stylu pani premier zaproponowano zorganizować grupę kobiet, które 8 marca pojawią się w wybranym miejscu ubrane w żakiety, z wyraźnie widocznymi broszkami. Jako opcję zaproponowano przyniesienie drabinki i wygłoszenie krótkiej przemowy o treści „przykład idzie z góry” z nawiązaniem do łamania prawa przez władzę. O akcji zostaną uprzednio poinformowane media oraz zostanie nagrany materiał, który następnie umieści się w internecie (yt, fb itp.). Pomysł wciąż podlega dyskusji.

Innymi pomysłami były:
• akcja 2 kwietnia z okazji uchwalenia aktualnej Konstytucji (np. publiczne czytanie Konstytucji),
• reakcja na opinię Komisji Weneckiej,
• akcja 3 maja z okazji Święta Konstytucji (piknik, marsz lub inna aktywność),
• składanie wieńców podczas świąt urzędowych,
• obchody dnia wagarowicza lub innych okazji zwyczajowych.

Jakub Jarosławski, Adam Wiktorowicz

Brak komentarzy: