piątek, 5 lutego 2016

Mateusz Kijowski o mediach

Drogie KODerki i KODerzy, zwłaszcza Ci od naszych mediów KODowskich,

Porządkujemy nasze sprawy, struktury. Również działanie mediów w KODzie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w tworzenie naszej strony, w pracę we wszelkich miejscach działających dla KODowskich mediów. Zarówno tym, którzy mają już swoje stałe miejsce w tej bardzo jeszcze szczątkowej strukturze, jaki tym, którzy pomagają nam w miarę swojego wolnego czasu jako "wolni strzelcy". To bardzo cenne, że jest tyle osób gotowych działać dla KODu. Najskuteczniejsza jest jednak zawsze struktura dobrze zorganizowana i zarządzana, z jasnymi zasadami działania. Dlatego musimy uporządkować naszą "komunikację", czyli również media. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie jasne, nie będzie dublowania się zespołów, ani niejasności co kto robi i gdzie działa.

W najbliższym czasie będą też jasne zasady działania grup medialnych w regionach i współpracy z "centralą". Wszystkim życzę sukcesów.

Zasady działania mediów KODowskich

1. Kanały informacyjne KOD to strona www.komitetobronydemokracji.pl, fanpage i grupy na Facebooku, Twitter, Instagram, newsletter. W niedalekiej przyszłości również KOD Radio. Ich głównym zadaniem jest przekazywanie informacji o działaniach KOD oraz budowanie pozytywnego wizerunku naszego ruchu.
2. O ich sposobie działania - strukturze i zamieszczanych w nich treściach decyduje Zarząd KOD. Za politykę informacyjną i komunikacyjną KOD odpowiadają Beata Kolis i Magda Kijowska.
3. Zadania Biura Prasowego KOD - informowanie o wszelkich działaniach KOD, budowanie pozytywnego wizerunku KOD, utrzymywanie kontaktów z prasą ogólnopolską i zagraniczną, planowanie publikacji w mediach KODowskich i nadzór merytoryczny nad nimi w tym - w szczególności - nad stroną internetową. Biurem Prasowym kieruje Beata Kolis. Za kontakty z mediami zagranicznymi odpowiada Hanna Szulczewska. W skład Biura wchodzą też osoby piszące na potrzeby newslettera i strony www.
4. Biuro Prasowe odpowiada za treści publikowane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w innych mediach publikowane w imieniu KOD (np za blogi KODowskie na portalach). Zamawia materiały na stronę, decyduje o ich publikacji. Za treści publikowane na podstronach regionalnych odpowiadają koordynatorzy regionalni. Biuro Prasowe ma jednak prawo zażądać w uzasadnionych przypadkach usunięcia konkretnej publikacji. W spornych przypadkach głos decydujący ma szef Biura Prasowego.
4. Biuro Prasowe redaguje newslettera i organizuje jego produkcję. Będą to bieżące informacje o działaniach KOD, jego Zarządu, o planowanych wydarzeniach.
5. Redakcje Twittera, fanpage'a KOD, Instagramu współpracują z Biurem Prasowym i ustalają co może się ukazywać. Biuro Prasowe może zamieszczać niezbędne publikacje oraz decydować o niepublikowaniu niektórych treści.
6. Fanpage KOD ma za główny cel budowanie pozytywnego wizerunku. Ma informować o naszych działaniach. Miejscem na wszelkie dyskusje, spory, repliki pod adresem nieprzyjaznych nam mediów są grupy. Nie umieszczamy na fanpage'u linków do artykułów szkalujących KOD i jego członków ani repliki, odpowiedzi do nich. Szef Biura Prasowego ma prawo zażądać usunięcia publikacji, które nie powinny się znaleźć na fanpage'u.
7. Zadania grupy KOD Media - przygotowywanie materiałów dla potrzeb strony internetowej, fanpage'a, newslettera zamawianych przez Biuro Prasowe oraz dla stron i publikacji w regionach, jeśli zajdzie taka potrzeba (wszelkiego rodzaju ulotki. plakaty, znaczki, itp )
Grupa KOD Redakcja jest częścią KOD Media i podlega bezpośrednio osobie kierującej KOD Mediami. Zadaniem KOD Redakcji jest przygotowywanie materiałów na stronę www , w uzgodnieniu z szefem Biura Prasowego. Za zredagowanie materiałów odpowiada Konrad Materna.
Grupą KOD Media kieruje Magda Kijowska. Dorota Gunther, z racji powierzenia jej przez Zarząd innych zadań w regionie poznańskim, nie będzie na razie zajmować się grupą.
8. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie całej grupy KOD Media i KODRedakcja oraz innych osób, które pracują na potrzeby mediów KODowskich.
9. KOD bardzo potrzebuje nowych pomysłów na działania medialne i jest w pełni na nie otwarty. Z projektami prosimy zwracać się do Beaty Kolis i Magdy Kijowskiej.

Mateusz Kijowski

Brak komentarzy: