sobota, 10 listopada 2018

Światełko dla sądów nadal płonie


17 września 2018 roku Europejska Sieć Rad Sadownictwa zawiesiła polską KRS w prawach członka

19 października 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku

9 listopada 2018 roku KRS skrytykowała decyzję Prezes Izby Karnej SN sędziego Stanisław Zabłockiego, który z uwagi na postanowienie zabezpieczające Naczelnego Sadu Administracyjnego wstrzymujące wykonanie uchwały KRS w sprawie pozytywnego zaopiniowania kandydaturę sędziego Wojciecha Sycha na sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, wstrzymał się z wyznaczaniem sędziego Spycha do składów orzekających SN

Losy nie tylko Sądu Najwyższego, ale i całego wymiaru sprawiedliwości, w dalszym ciągu się ważą

Walka o wolne sądy jeszcze się nie skończyła

Zapraszamy wszystkich 25 listopada o godzinie 17.00 przed Sąd Rejonowy w Olsztynie. Raz jeszcze zapalmy światełko dla wolnych sądów.

KOD Region Wrmińsko- Mazurskiwtorek, 6 listopada 2018

80 rocznica Nocy Kryształowej


Noc Kryształowa - dokładnie 80 lat temu, w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku bojówki hitlerowskie uderzyły w żydowskich obywateli. Zamordowano 91 Żydów, spalono 171 synagog, splądrowano i zniszczono 7,5 tys. sklepów i zakładów 26 tys. Żydów deportowano do obozów koncentracyjnych; „noc kryształowa” rozpoczęła okres zaostrzonych prześladowań Żydów w hitlerowskich Niemczech.
Spotkajmy się w miejscu prześladowań Olsztyńskich mieszkańców narodowości Żydowskiej przy ulicy Grunwaldzkiej 7A.
W miejscu tym znajdował się Żydowski Domu Starców, w którym ich zgromadzono i przetrzymywano, a następnie wywożono i mordowano w nieznanych dotąd miejscach.
Przybądźmy licznie, zapalmy znicze, aby uczcić pamięć dawnych mieszkańców Olsztyna i wyraźmy sprzeciw odradzającemu się nazizmowi.


KOD Region Wrmińsko- Mazurski