czwartek, 30 listopada 2017

Wyrok sądowy i uzasadnienie (Węgorzewo)


Warto przeczytać uzasadnienie. Akcja, taka sobie, przyklejone karteczki - dopiero sygnalista nadał jej rangę, uruchomił maszynę prewencyjną, wniosek o ukaranie, sąd.


Sygn. Akt VW 132/17
Postanowienie
Dnia 23 listopada 2017 r.
Sąd Rejonowy w Giżycku V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Węgorzewie
Przewodniczący SSR Lidia Merska
Protokolant st. sek. sąd. Danuta Betlej
w sprawie przeciwko Janowi Płońskiemu, Elizie Anicie Brzozowskiej - Płońskiej, Jolancie Świrkowicz obwinionym o wykroczenie z art. 63a par. 1 kw z urzędu w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 5 par. 1 pkt 2 kpw w zw. z art. 1 par. 1 kw, art. 118 par. 2 kpw
postanawia
1) postępowanie w sprawie umorzyć
2) kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa

UZASADNIENIE
Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie w dniu 24 sierpnia 2017 r. wniósł o ukaranie – Jana Płońskiego, Jolanty Świerkowicz i Elizy Anity Brzozowskiej – Płońskiej. Każdemu z obwinionych zarzucił popełnienie czynu polagającego na tym, że w dniu 26 lipca 2017 r. około godziny 19:25 w Węgorzewie na ul. Krzywej 2, na zewnętrznych roletach antywłamaniowych do Biura Poselsko – Senatorskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz barierkach ochronnych przy budynku wspólnie i w porozumieniu umieścili w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym napisy oraz plakaty, tj. popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 63a par. 1 kw.
Stan faktyczny w tej sprawie jest bezsporny.

Na miejsce zdarzenia w dniu 26.07.2017 r. o godz. 19.25 przyjechał patrol policji w składzie – sierż. sztab. Andrzej Kurowski i sierż. Grzegorz Ruszczyk. Policjanci zauważyli, że dwie kobiety naklejały na rolecie antywłamaniowej biura poselskiego czerwone naklejki z napisem „3xNIE”. Oprócz tego policjanci ujawnili naklejone kartki z napisami o treści: WYBORCO, MASZ PRAWO ZMIENIĆ ZDANIE; 2 TO NIE 3; PATRZYMY WAM NA RĘCE; NIE MA WAKACJI OD DEMOKRACJI; JA BEZ ŻADNEGO TRYBU PANIE MARSZAŁKU – k. 1. Obwinieni – wszyscy troje – przyznali, iż to oni umieścili te wszystkie napisy. O powyższym policjanci poinformowali dyżurnego KPP w Giżycku, a ten z kolei dyrektora biura senatorskiego. Do akt dołączono dokumentację fotograficzną miejsca umieszczenia napisów oraz ich treść – k. 5 – 9. Z pisma k. 16 wynika, iż obwinieni nie występowali o zgodę na umieszczenia napisów oraz plakatów na elewacji budynku lub w jego sąsiedztwie.

Artykuł 63a kw stanowi, że kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Natomiast zgodnie z art. 1 par. 1 kw odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (…).

Zatem warunkiem odpowiedzialności za popełnione wykroczenie jest stwierdzenie, iż czyn ten jest społecznie szkodliwy, w przeciwnym wypadku czyn pozbawiony cech społecznej szkodliwości nie stanowi wykroczenia i nie wyczerpuje znamienia materialnego czynu zabronionego – wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 5.09.2013 r. sygn. Akt VII Ka 663/13.

Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie czyn popełniony przez obwinionych pozbawiony jest cechy społecznej szkodliwości, a więc czyn ten nie wyczerpuje znamienia materialnego wykroczenia.
Po pierwsze należy odnieść działania obwinionych do kontekstu sytuacyjnego z lipca 2017 r., kiedy to uchwalane były przez Sejm i Senat ustawy w zakresie zmian w systemie sądownictwa. Doszło wówczas do wielu, licznych protestów w różnych miastach, na terenie całego kraju. Obywatele zgodnie z przysługującym im prawem do wolności wyrażania własnych poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania – art. 54 Konstytucji, wyrażali swój sprzeciw wobec uchwalanych przepisów. Jest to niezbywalne i nieograniczone prawo krytyki społecznej. Zachowanie obwinionych było proporcjonalne i adekwatne do działań podejmowanych przez władzę. Stanowiło realizację dopuszczalnego prawa do krytyki i wyrażania opinii. Zaznaczyć należy, iż w stosunku do władz państwa granice dozwolonej krytyki są znacznie szersze niż w stosunku do osoby prywatnej, a swoboda wypowiedzi jest filarem społeczeństwa demokratycznego i nie może być ograniczona sposobem jej artykułowania. Obywatele mają prawo oceniać działalność legislacyjną władzy oraz wprowadzanie konkretnych rozwiązań, jest to w interesie społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie.

Po drugie artykuł 63a kw został wprowadzony do ustawy nowelizacją z dnia 28.07.1983 r. (Dz. U. nr 44 poz. 203) łącznie ze zmianą art. 278 dawnego kodeksu karnego o treści: kto bierze udział w związku, którego istnienie, ustrój lub cel ma pozostać tajemnicą wobec organów państwowych albo który rozwiązano lub któremu odmówiono zalegalizowania podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Celem tej nowelizacji było wprowadzenie przepisów prawa legitymizujących walkę z ówczesną opozycją, zaś później zaostrzono sankcję o karę aresztu. Ostatnia zmiana art. 63a kw przeprowadzona została na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z dnia 24.04.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 774).

Zdaniem Sądu zainicjowanie postępowania w sprawei o wykroczenie z art. 63a par. 1 kw jest próbą instrumentalnego wykorzystania tej normy do zamknięcia jednego z dozwolonych sposobów krytyki obywatelskiej, mającej gwarancję w art. 54 Konstytucji.

Kwestia ewentualnej odpowiedzialność za powstałe szkody jest poza zakresem rozpoznania w tym postępowaniu.

Wobec umorzenia postępowania, kosztami należało obciążyć Skarb Państwa – art. 118 par. 2 kpw.
Starszy Sekretarz Sądowy Danuta Betlej

Dziewuchy Dziewuchom WęgorzewoJak to było?

 1. Berczyński - CARACALE.
 2. SKOKi.
 3. Afera bilboardowa.
 4. Córka Leśniczego.
 5. Puszcza - Kornik Szyszko.
 6. Konstytucja.
 7. Sądy.
 8. Systematyczne Wypadki BOR.
 9. Pancerne Seicento.
 10. Misiewicz.
 11. Rydzyk.
 12. Rezydenci.
 13. Reparacje.
 14. 27:1
 15. Samoloty dla VIP'ów.
 16. Autosan.
 17. Przyłębska.
 18. San Escobar.
 19. Smoleńsk.
 20. Ogrodzenie przed siedzibą.
 21. Igor Stachowiak.
 22. Samopodpalenie - protest.
 23. Sala kolumnowa (ustawa budżetowa).
 24. 500+ na kredyt.
 25. Brak mieszkań +.
 26. Nawałnica 11/12.08.2017 - reakcja z 3 dniowym opóźnieniem + brak udzielenia pomocy wszystkim do dziś.
 27. Polska wycofuje się z Eurokorpusu.
 28. Leki dla osób po przeszczepach z 2 zł na nawet 2000.
 29. Opole 2017 + Cenzura w TVP.
 30. Frankowicze.
 31. Czarny Protest.
 32. Zdradzieckie Mordy, Kanalie. ... ... ...
 33. Zwolnienia/Odejścia - Osłabienie Armii.
 34. Podwyżki Emerytur (2017 - 0,44% co daje gwarantowane 10 złotych co i tak jest postępem ponieważ w 2016 roku było to gwarantowane 5 zł.)
 35. Zakaz Handlu w niedzielę. (Czekamy na efekty po wprowadzenie ustawy w życie [miejmy nadzieję że pozytywne].).
 36. 20-letni Edmund Janniger doradcą ministra obrony narodowej.
 37. Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego przez prezydenta Andrzeja Dude. (Sąd Najwyższy: Andrzej Duda nie mógł ułaskawić Mariusza Kamińskiego).
 38. Tabletki "dzień po" na receptę.
 39. Reforma edukacji.
 40. Metropolia Warszawska (porażka).
 41. Podzielenie narodu. (Lepszy/Gorszy sort, propaganda tvp/radia maryja).
 42. Działalność ONR.
 43. Podróże polityków partii rządzącej (od wyborów parlamentarnych 2015 r. i przez cały 2016 r. posłowie ci wyjeździli aż 6,3 mln zł. Przelecieli za to samą "CASĄ" przez pierwsze 16 miesięcy rządów 6,7 mln zł z uwzględnieniem kosztów zakupu paliwa za 2016 r., rachunek wyniósł 21.577,65 zł.
 44. Nowelizacja pozwalająca na "wycinkę drzew na prywatnej posesji" bez pozwolenia.
 45. Próba zniesienia zakazu odstrzału łosi.
 46. Ustawa o zgromadzeniach.
 47. Drastyczny wzrost cen.
 48. 51 mld deficytu.
 49. Wolne Media - Próba ograniczenia Mediów. 
 50. Nocne, siłowe wejście do placówki NATO w Warszawie 
 51. ZUS płatny bez odcięcia składki przy 127 tys
 52. Podwyżki/Premię w partii rządzącej (po 3 przykłady). Rok 2016 przyniósł dochód majątkowy prezesowi pis o 175 a premier Beacie Szydło o 230 tysięcy złotych a Jacek Kurski w TVP dostał łącznie za pierwszy rok ponad 330 tys. zł. Pensja premier Beaty Szydło ma wzrosnąć z 16,7 tys. zł brutto do 24,1 tysięcy (wzrost prawie o 50%) Prezydent, wicepremierzy, ministrowie (podstawa ok. 10.000 zł), wiceministrowie i wojewodowie zyskają 4-5 tys. i dodatkowo pensję ma zacząć otrzymywać także "pierwsza dama".
JAK TO BYŁO??
"Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli."

Zebrała Ela Mitas. Przypomnę tylko jeszcze o arabach z Janowa, to było na początku...

Krystyna Kacprzak

środa, 29 listopada 2017

Liść Demokracji - z apelem o wspołpracęAPEL do CHETNYCH DO WSPÓŁPRACY: 

Dzisiaj rozpocząłem planowanie trasy przejazdu "Liścia Demokracji", i związanych z tym akcji/ zgromadzeń w niektórych miastach przejazdu. Główny cel tych akcji to zachęcenie mieszkańców Polski do uczestnictwa w głosowaniu, walka z populizmem. Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy i proszę o kontakt. Od jutra zaczynam rozmowy telefoniczne z chętnymi do współpracy. 

Dni przejazdu z Placu Zamkowego w W-wie, do Olsztyna to 13-18 grudzień. Więcej szczegółów w ramach postępu prac.

George Dramowicz
 Pocztówka z ZalewaMoje "rękodzieło", bo tak coś mnie dziś naszło. Naśladownictwo mile widziane. Dla prawdy historycznej - dachówka spod Młynar, przywieziona z Żabiego Rogu.

Krystyna Kacprzak

Subiektywny przegląd prasy - 29.11.2017

Wiem jedno, dzień bez newsów o efektach szaleństwa polityków PiS, to dzień stracony. Mój masochizm jest w pełni usatysfakcjonowany. Zapraszam na prasówkę.

1. Profesor Paweł Machcewicz, twórca Muzeum II Wojny Światowej musi ponieść karę, że nie konsultował się z PiS-em, że zorganizował muzeum zgodnie ze swoim historycznym sumieniem. Stąd w jego domu pojawili się agenci CBA, którzy przechodzili obok i tak sobie wpadli. O co chodzi? O udowodnienie, że pan profesor działał na szkodą muzeum. Jak tylko znajdą na to jakieś dowody, to prokuratura Ziobry spreparuje piękne oskarżenie, policja Błaszczaka doprowadzi nieszczęśnika do sądu, a sąd Ziobry od razu wyda wyrok skazujący. I odechce się profesorowi być uczciwym i rzetelnym.

2. Ryszard Petru ośmielił się napisać na Twitterze kilka słów krytycznych o mości Błaszczaku, który powinien ponieść konsekwencje śmierci Igora Stachowiaka, bowiem jako szef policji odpowiada zbrodnię swoich policjantów. Wrażliwość pana ministra została nadgryziona ostro, więc złożył doniesienie do prokuratury o ściganie Petru za zniesławienie i znieważenie. A to się „delikatesek” znalazł.

3. Kolejny dowód na to, że obietnice Szydło idą swoją drogą, a życie swoją. Od 2018 roku czeka nas podwyżka opłat za wodę. Miało jej nie być, ale jednak będzie. Wiadomo, co za tym idzie. Nie dosyć, że sami zapłacimy więcej, to jeszcze wszędzie dokoła wszystko podrożeje. W końcu rolnicy, producenci żywności i napojów, górnictwo, energetyka i wszyscy, którzy zaopatrują rynek konsumencki obciążą nas, szaraczków, kosztami tej podwyżki. Zaciskajmy więc pasa, bo coraz trudniej będzie się żyło.

4. Ponoć poseł K. już wie, jak pozbyć się Macierewicza z MON, nie denerwując tym ojczulka Rydzyka i miłośników pana ministra. Macierewicz awansuje na marszałka Sejmu i to powinno zażegnać wszelkie konflikty. Macierewicz będzie usatysfakcjonowany? A wydawało się, że nic gorszego od Kuchcińskiego stać się już nie może.

5. Wiktor Wojciechowski to kolejny ekonomista, który z niepokojem patrzy w naszą przyszłość. Na emeryturę poszło więcej ludzi niż przewidywał nieRząd, co daje ok 1,5 mln pracujących mniej, a rozwala finanse publiczne. Wzrost dochodów obywatel świetnie, ale postępująca drożyzna tę podwyżkę wynagrodzeń zżera. Gospodarka polska jest przegrzana, sztucznie stymulowana co grozi dalszym wzrostem inflacji. Mimo zachwytów PiS-u, z rynku pracy zniknęło ok 80 tys kobiet, a to zasługa 500 Plus. Wychodzi na to, że nieRząd pławi się dzisiaj w sukcesie gospodarczym, ale przyjdzie moment, że już nawet kłamstwa nie przekonają Polaków, że jest wspaniale.

6. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zasuwa ostro nad zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym, a pani Romaszewska dostrzega, że niektóre poprawki są nie do przyjęcia i jest szansa, że Duda tego nie podpisze. Ale jazda :) Ta wybiórczość prezydenta przejdzie do historii. Znowu będzie nas przekonywał, że działa w imieniu Polski, że w imieniu Polski już mu się podoba ustawa o KRS, że w imieniu Polski pochyla się z troską nad ustawą o SN, a my przecież świetnie wiemy, w czyim imieniu tak się tą ustawą przejmuje. Tylko swoim...

*
Szala la la zabawa trwa… PiS jako naczelny błazen Rzeczpospolitej dba o zapewnienie nam rozrywki, tylko szkoda, że na tak żenująco niskim poziomie. Idę na spacerek, do piątku :)

Tamara Olszewska


Źródło informacji
1. https://trojmiasto.onet.pl/cba-w-domu-bylego-dyrektora-miiws-agenci-zajrzelismy-przy-okazji/h0vgbvl
2. https://www.wprost.pl/kraj/10089211/blaszczak-zlozyl-zawiadomienie-do-prokuratury-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstwa-przez-petru.html
3. http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/wzrosna-rachunki-za-wode-od-2018-roku/tykdc7w
4. https://wiadomosci.wp.pl/antoni-macierewicz-zostanie-marszalkiem-sejmu-6192884052219521a
5. http://next.gazeta.pl/next/7,156830,22707347,wiktor-wojciechowski-obnizenie-wieku-emerytalnego-rozsadzi.html#MT
6. http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/doradczyni-prezydenta-ostro-o-projekcie-w-sprawie-sadu-najwyzszego/4fe25bl

niedziela, 26 listopada 2017

Warsztaty komunikacji społecznej


Sobotę 25. listopada spędziliśmy w przyjacielskiej i jednocześnie pracowitej atmosferze dzięki Mieczysławowi Krause, który przyjechał z Elbląga, żeby przeprowadzić "Warsztaty komunikacji społecznej". Profesjonalizm, kultura i wiedza prelegenta sprawiły, że 6 godzin minęło niezwykle szybko. Chcemy jeszcze i jeszcze, dlatego już umówiliśmy się na wiosenny ciąg dalszy. To wielkie szczęście, że są wśród nas ludzie, którzy mogą nas rozwijać i wzbogacać. Moc jest w nas!

Krystyna Czerniewska