niedziela, 19 listopada 2017

O hipokryzji słów kilka

Czym jest hipokryzja? Posługując się definicją zaczerpniętą ze Słownika Języka Polskiego PWN jest to obłuda, dwulicowość nieszczerość. Hipokryzja przejawia się w sposobie myślenia i działania charakteryzującym się niespójnością stosowanych zasad moralnych

Ale ponieważ rozumienia różnych pojęć łatwiej się uczyć na przykładach, postarajmy się przyjrzeć kilku z nich z naszego własnego, polskiego ogródka. Co można nazwać hipokryzją?

Osobiście nazwałabym nią przykładowo:


1. Twierdzenie, że nie można się zgodzić na prezydencki pomysł wybierania członków KRS poprzez głosowanie jeden poseł- jeden głos wygłoszone przez osobę, która od początku kadencji Sejmu systematycznie udowadniała, że Konstytucji w najmniejszym stopniu nie szanuje, którego partia w ciągu dwóch lat uchwaliła- z pełną świadomością tego co robi- kilka niekonstytucyjnych ustaw (TK, Sądy powszechne, KRS, SN) i wybrała wbrew przepisom Konstytucji sędziów- dublerów do TK, wreszcie której premier łamiąc prawo odmówił publikacji wyroku TK.

2. Publiczne oczernianie członków opozycji antykomunistycznej, osób prześladowanych i internowanych w stanie wojennym, nazywanie ich zdrajcami i poskomunistami przy jednoczesnym wprowadzeniu do Sejmu byłego komunistycznego prokuratora, który w stanie wojennym oskarżał opozycjonistów i sędziego który w latach 80-tych tych opozycjonistów skazywał.

3. Nazwanie- w świetle tego jaką formę przyjmowały działania SB wobec opozycji w stanie wojennym- braku internowania jako formy  prześladowania politycznego.

4. Określenie przez ministra spraw zagranicznych poważnego zdawałoby się kraju przegrania głosowania w przedmiocie głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej stosunkiem głosów 27 do 1 "drobną porażką", w końcu fakt że na 28 państw członkowskich nikt, absolutnie nikt nie zagłosował tak jak Polska nie świadczy o słabości naszej dyplomacji.

5. Oskarżanie "totalnej opozycji" o używanie i propagowanie języka nienawiści, samemu posługując się wobec rodaków niezgadzającymi się z działaniami własnej słowami takimi jak ":gorszy sort", "element animalny", "bolszewickie upiory", "ubeckie wdowy", "zdradzieckie mordy"

6. Przekonywanie młodych lekarzy, prowadzących strajk głodowy i domagających się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia że "warto pracować dla idei" w sytuacji w której samemu zarabia się około 17.000 miesięcznie.

7. Mówienie przez członków pewnej partii o zdradzie w kontekście zaniepokojenia wyrażanego przez opozycję na forum unijnym zmianami zachodzącymi w Polsce, kiedy w poprzedniej kadencji gdy ta "zdradziecka opozycja" była u władzy, członkowie tej samej oburzonej partii kilkukrotnie "donosili" na Polsce do instytucji unijnych.

8. Krytykowanie poprzedni rządzącej koalicji za niesłuchanie obywateli i odrzucanie w pierwszym czytaniu projektów ustaw wnoszonych przez społeczeństwo z jednoczesnym zapewnieniem że w razie wygrania wyborów nie będzie się tak postępować, a następnie po zmianie władzy "wyrzucenie do kosza" wniosku podpisanego przez ponad 900.000 obywateli o przeprowadzenie referendum, ignorowanie wielotysięcznych protestów ulicznych i odrzucanie w pierwszym czytaniu nie będących po myśli Partii obywatelskich projektów ustaw (projekt ustawy liberalizujący prawo aborcyjne przygotowany przez komitet "Ratujmy kobiety".)

9. Odcięcie się od słów Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska o powitaniu "kajdankami i szubienicą" Donalda Tuska i usunięcie jej ze stanowiska, po to aby kilka miesięcy później awansować ja na stanowisko dyrektora generalnego w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

10. Nakręcenie i wyemitowanie materiału o szlachetnej postawie polskiej lekarki na misjach medycznych, po czym późniejsze wykorzystanie tych samych zdjęć w celu przekonania opinii publicznej że strajkujący lekarze rezydencji narzekają na zarobki a jeżdżą na wycieczki zagraniczne.

11. Głośne i częste powoływanie się przy podejmowaniu decyzji politycznych na wiarę chrześcijańską, przy jednoczesnym zachowaniu w sposób absolutnie niedający się z tą wiarą pogodzić (jak choćby otwarte wyrażanie pogardy i nienawiści do innych (patrz pkt 5)

12. Krytykowanie rządzących w latach 2007-2015 za obsadzanie państwowych firmach swoimi ludźmi, by następnie w sposób zdecydowany pobić ich na głowę w tej konkurencji, wprowadzając przy tym nawet nowy termin do rodzimej polityki- tzw. "misiewiczów"

13. Określenie prowadzenia przez Polską Fundację Narodową kampanii mającej uzasadniać promowane przez partię zmiany w sądownictwie poprzez oczernianie sędziów jako "promowanie wizerunku Polski za granicą" zgodnie z celem dla którego Fundacja została powołana.

14. Zapewnianie że nie jest się rasistą, aby zaraz potem zaznaczyć że "osoba czarnoskóra nie mogłaby być np. członkiem naszej organizacji" oraz że "jesteśmy  separatystami rasowymi, uważamy, że jedna rasa nie jest lepsza od drugiej, ale każda jest inna, zamieszkuje inny kontynent. Etniczności nie należy mieszać."

15. Odcinanie się organizatorów pewnej corocznej już (niestety) imprezy od poniższych słów i podkreślanie że "rasizm jest nam obcy", przy jednoczesnym dopuszczaniu do tego aby w trakcie wskazanej wyżej imprezy pojawiały się hasła takie jak "Wszyscy równi, wszyscy biali", "Biała Europa", "Europa będzie biała albo bezludna", "Biała siła", "Heil Sieg" i "Ku Klux Klan" 

16. Organizowanie wskazanej w punkcie powyższym imprezy pod hasłem "My chcemy Boga" i następne posługiwanie się wskazanymi wyżej hasłami które z Bogiem i wiarą chrześcijańską nie mają nic wspólnego.

17. Twierdzenie w lipcu 2017 roku że członkowie KRS powinni być wybierani większością 3/5 głosów przez Sejm (tak aby nie byli wybierani przez jedną partię) i uzależnianie od tego podpisanie ustawy, natomiast kilka miesięcy później zawarcie "kompromisu" która jednak pozwala jednej partii wybrać wszystkich członków KRS według swojego uznania.


18. Chwalenie się nadwyżką budżetową, aby po skonfrontowaniu z twardymi danymi przyznać, że nadwyżki co prawda nie będzie, za to deficyt nie będzie znaczny.

To tylko kilka przykładów z ostatniego czasu. Może ktoś z Was chciałby coś dodać. Piszczie w komentarzach.

Marta Kamińska

Brak komentarzy: