środa, 22 listopada 2017

Tolerancja według PiSPowyższa definicja tolerancji zamieszczona została przez pana Marcina Niewaldę na jego tablicy Facebookowej. Wszystko w odwołaniu do dawnej Rzeczypospolitej. Jest oczywiście Encyklopedia Rzeczypospolitej....

Komuniści stworzyli swoją nowomowę, i tak była na świecie demokracja a u nas demokracja socjalistyczna. Niby to samo, ale znaczyło zupełnie coś innego i z demokracją miała niewiele wspólnego. Rewolucja "dobrej zmiany" też tworzy nie tylko swoich bohaterów (w niezgodzie z faktami historycznymi), ale i własny język. Zakłamania nie tylko historii ale i języka. PiSowska nowomowa.

Dla przypomnienie czym jest tolerancja definicja z Słownika Języka Polskie PWN (póki jeszcze nie dobrali się do zmienia słowników - bo podręczniki szkolne do historii już są w wielu miejscach pozmieniane...).

Stanisław Czachorowski


"tolerancja 
[łac. tolerantia ‘cierpliwość’, ‘wytrwałość’], 
socjol. postawa zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana pod istotnymi dla nas względami.

Tolerancja oznacza rezygnację z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi. Wyjątkami są jedynie sytuacje, w których owe postawy zagrażają bezpieczeństwu osób oraz ich mienia (tolerancja nie rozciąga się więc np. na zabójców, gwałcicieli czy złodziei). Zakres tolerancji jest historycznie zmienny. W większości społeczeństw albo nie było jej wcale, albo była bardzo ograniczona na skutek tego, że jednemu systemowi moralnemu przysługiwało uprzywilejowane stanowisko bądź monopol. Tolerancja objęła najwcześniej innowiercze wierzenia i praktyki rel., stopniowo rozszerzono ją na inne dziedziny, np. sferę obyczajów. Jakkolwiek zasada tolerancji jest współcześnie stosunkowo szeroko uznana i prawnie zagwarantowana niemal na całym świecie, bywa nierzadko kwestionowana i naruszana. Tam gdzie jest w pełni przestrzegana istotnego znaczenia nabrał problem granic tolerancji."
źródło (dostęp 21 listopada 2017 r.):   https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tolerancja;3987830.html

Brak komentarzy: