poniedziałek, 19 marca 2018

Cała Polska śpiewa "Odę do radości"- Olsztyn

W najbliższą niedzielę, 25 marca, mija 61 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, traktatów które położyły podwaliny pod dzisiejszą zintegrowaną Europę, które rozpoczęły proces formowania się Unii Europejskiej, najpierw jako wspólnoty gospodarczej, z czasem także wspólnoty o charakterze politycznym, w której nacisk kładzie się nie tylko na wspólny rynek, ale także- a może przede wszystkim- na poszanowanie demokracji i praw człowieka.

Wstępując do Unii Polska zobowiązała się budować społeczeństo oparte na pluraliżmie, niedyskryminacji i tolerancji. Zobowiązała się do zachowywania rządów prawa, przestrzegania zasad demokracji i poszanowania wolności obywatelskich. Dzisiaj możemy z  niepokojem obserwować, jak Polska pod rzadami PiS coraz bardziej oddala się od zjednoczonej Europy, jak coraz bardziej z europejskimi ideałami nam nie po dordze. Takze z ideałami Europy w której każdy jest równy wobec prawa, w której szanuje się godność każdego człowieka, w której nie ma miejsca na podważanie demokratycznego ustroju państwa.

Dzisiaj kiedy rządzący Polską obrażają się na Europę i odsuwają się od niej, tak ważne jest abyśmy my, Polacy, pokazali swoje przywiązanie do Europy, do europejskich wartości. Pokazali zarówno rządzącym, jak i światu, że miejsce Polski jest w zjednoczonej Europie, że Polacy chcą dalej wspólną Europę budować. 

Dlatego Komitet Obrony Demokracji zaprasza wszystkich w niedzielę 25 marca na Olsztyńską Starókę, gdzie o godzinie 12.00 razem odśpiewamy hymn Unii Europejskiej. W całej Polsce w południe zabrzmi "Oda do radości", niech nie zbaraknie także Olsztyna wśród tych miast, gdzie głośno wybrzmi nasze Tak dla integracji, tak dla Wspólnoty.

https://www.facebook.com/events/213749379176419/


niedziela, 18 marca 2018

Oświadczenie posłów PO w związku z wystąpieniem Andrzeja Dudy

OŚWIADCZENIE

POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ 

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY

W DNIU 12.03.2018 R. W KAMIENNEJ GÓRZE

My, polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej, z najwyższym oburzeniem przyjęliśmy wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy w Kamiennej Górze w dniu 12.03. br., w którym Prezydent przyrównał członkostwo Polski w Unii Europejskiej do utraty przez Polskę niepodległości w wyniku zaborów.

To skandaliczne porównanie jest nie tylko całkowicie bezpodstawne i pozbawione sensu, ale też sprzeczne z odczuciami milionów Polaków. Polska weszła do Unii Europejskiej na mocy suwerennej decyzji wyrażonej przez ogromną większość naszych obywateli w ogólnonarodowym referendum. Unia Europejska, zbudowana na fundamencie wspólnych wartości, nie jest zaborcą, lecz wspólnotą demokratycznych państw. Jest też wielką szansą na bezpieczny i pomyślny rozwój naszej Ojczyzny, o czym marzyły pokolenia Polaków.

Stanowczy sprzeciw i oburzenie budzą insynuacje Prezydenta, że jakoby obecnie o naszych sprawach "decyduje się gdzieś daleko, w odległych stolicach", że to "tam zabiera się pieniądze, które my wypracowujemy", i że „tak naprawdę pracujemy na rachunek innych”. Trudno o bardziej zafałszowany obraz stosunków łączących Polskę z Unią. Polska w pełni suwerennie decyduje o swoich sprawach i w suwerenny sposób dzieli się z innymi państwami UE odpowiedzialnością za losy naszego kontynentu. Polska jest zarazem, jak wszyscy wiemy, największym beneficjentem unijnego budżetu - w latach 2004-2017 nasz kraj otrzymał z Unii Europejskiej netto niemal 100 mld euro.

Pomijanie tych oczywistych faktów przez głowę państwa polskiego jest głęboko sprzeczne z polską racją stanu. Kłamliwa i nieodpowiedzialna wypowiedź Prezydenta wynika więc albo z kompromitującego braku elementarnej wiedzy, albo - co gorsza - stanowi element świadomej kampanii dezinformacyjnej, mającej na celu zohydzenie i oczernienie UE w oczach Polaków. Może też świadczyć o przygotowywaniu polskiego społeczeństwo do podjęcia przez obecną władzę decyzji o wyjściu Polski z Unii Europejskiej.

Z cała mocą podkreślamy, że jest to działanie godzące w najbardziej żywotne interesy naszego kraju.

Nie pozwolimy na to i będziemy stanowczo protestować przeciwko wszelkim próbom podważania zaufania Polaków do UE. Dlatego wzywamy pozostałych polskich europosłów, w tym zwłaszcza posłów PiS, do odcięcia się od nieodpowiedzialnej i szkodliwej wypowiedzi Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wzywamy zarazem Prezydenta do wycofania się z tej skandalicznej wypowiedzi i powstrzymania się w przyszłości od działań szkodzących polskiej racji stanu.

Posłowie PO do Parlamentu Europejskiego.

niedziela, 11 marca 2018

Co tam suweren po kątach szemrze?


Suweren jak to suweren, głosu nie ma ale po kątach szepcze, rysuje, kawały rozpowiada. Teraz na portalach społecznościowych łatwiej to wszystko zobaczyć. Żartuje. Ale może i się wnerwia? Kto tego suwerena wie. Nagi król w otoczeniu klakierów ciągle myśli, że odziany jest w piękne, drogocenne szaty. I goły na ulice się pcha. Kiedy między klakierów dostanie się dziecko) może jakoś przepchnie się miedzy barierkami i szpalerami policji, wtedy będzie granda. Ale tymczasem wazelina dworska, w nadziei na przywileje i synekury, ochoczo rozprawia jak to fajnie jest, jak to dumnie wstaliśmy z kolan i misję wszechdziejową światu niesiemy. W całkiem nowych szatach....

Roch Protazy

piątek, 9 marca 2018

Domagamy się publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego!

W dniu 9 marca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, sygn. akt K 47/15. W wyroku tym Trybunał stwierdził że Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją. Zgodnie z art. 190 ust 1 i 2 Konstytucji wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i - w przypadku w którym dotyczą orzekania o zgodności z Konstytucją aktów prawnych rangi ustawowej- ogłaszane są w Dzienniku Ustaw. Obowiązek publikacji wyroku obciąża każdorazowo prezesa rady ministrów. Od obowiązku tego, mimo upływu już dwóch lat, uchyla się dwóch kolejnych premierów z PiSu: Beata Szydło i Mateusz Morawiecki.
KOD od czasu ogłoszenia wyroku TK upominał się o jego publikację. Naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od dwóch lat ustawiony jest licznik odmierzajacy upływ dni od wydania wyroku z wezwaniem do jego natychmiastowej publikacji. Ponieważ od ogłoszenia wyroku upłynęły już 2 lata takze w Olsztynie postanowiliśmy przypomnieć o niewypełnienu przez premierów partii, która w nazwie ma prawo, spoczywającyh na nich z mocy prawa obowiązków. Na słupach ogłoszeniowych w Olsztynie przez najbliższe dwa tygodnie będzie można przeczytać wezwanie do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.


czwartek, 8 marca 2018

LIST / LETTER / #SOLIDARITYINTRUTH

Piszemy do Was z Polski.
I z wielu innych miejsc na świecie, gdzie mieszkamy, studiujemy, pracujemy.
My, czyli Polki i Polacy, którzy nie godzą się z tym, jak bieżąca polityka kładzie się cieniem na budowanych przez lata relacjach polsko-żydowskich. Do Was, czyli do wszystkich tych, którzy patrzą dziś na Polskę – z niedowierzaniem, smutkiem czy złością.
Piszemy, bo zależy nam, żebyście wiedzieli, że niezależnie od tego jak radykalne i niewłaściwe są stanowiska polskich władz czy niektórych środowisk, nie są to stanowiska i poglądy nas wszystkich. Prosimy, choć wiemy, jakie to trudne – patrzcie na tę bieżącą politykę z dystansem.
W naszym kraju są miliony ludzi, dla których dialog polsko-żydowski i prawda o wspólnej historii są ważne. Piszemy do Was jak przyjaciele do przyjaciół. Żebyście wiedzieli, że jesteśmy – w Polsce i wszędzie tam, gdzie łączy nas nie tylko historia i korzenie, ale też wspólna codzienność i przyszłość.
Holokaust był niewyobrażalną tragedią narodu żydowskiego – wielką porażką człowieczeństwa. Dziś, zamiast zachować pokorę i szacunek dla jego ofiar, próbuje się używać tych tragicznych wydarzeń by nas – Żydów i Polaków – dzielić.
Przyjęta przez polski parlament ustawa, która przewiduje karanie pozbawieniem wolności za słowa; wypowiedzi, których celem jest wyparcie udziału Polaków w Zagładzie; nieprzemyślane działania polityków, które wzbudzają antysemickie nastroje – to wszystko nie dzieje się w naszym imieniu. Jest nas więcej, ludzi którzy myślą podobnie jak my, którzy widząc co się teraz dzieje, czują złość.
#SOLIDARITYINTRUTH #PRAWDAIPOJEDNANIE
Możemy czuć gorycz, możemy czuć smutek, możemy czuć wściekłość, ale wszyscy razem chcemy powiedzieć: dosyć przemilczania i dosyć dzielenia. Nie pozwolimy zniweczyć lat pracy nad pojednaniem. Tylko pełna prawda i solidarność może stanowić fundament naszego współistnienia.
Prawda, bo duma z tych Polek i Polaków, którzy heroicznie pomagali Żydom, nie przesłania nam krzywd, które Żydów w Polsce spotkały. Również ze strony obywateli naszego kraju. Chcemy całej prawdy o Holokauście, jakkolwiek nie byłaby ona bolesna. Pamięć o milionach Żydów, naszych współobywateli, zamordowanych w czasie wojny, uczy nas wyciągania lekcji ze wspólnej przeszłości.
Tak jak przed laty, dziś też chodzi o solidarność. O solidarność w szukaniu prawdy, o solidarność z potomkami ofiar Holokaustu, o solidarność z wypędzonymi z domu w 1968 r, o solidarność w obliczu antysemityzmu.
Łączy nas ponad tysiąc lat historii, Żydzi są i byli Polakami przez setki lat. Tworzyli i tworzą nasz wspólny kraj. Antysemityzm jest wymierzony także w nas, bo jest wymierzony w ludzi i wolność słowa. Dlatego chcemy powiedzieć głośno i stanowczo: NIE DLA ANTYSEMITYZMU. Nie dla przekłamywania historii.
W tym szczególnym momencie powinniśmy wszyscy zjednoczyć się wokół prawdy o tamtych straszliwych czasach. Po to, by już nigdy nie mogły się one powtórzyć. Prawda i solidarność – tylko w ten sposób możemy razem powrócić na drogę do pojednania, którego oba nasze narody tak bardzo potrzebują.
Podpisany przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego:
A MillionAkcja DemokracjaArchiwum OsiatyńskiegoAutonomiaBerliński Kongres KobietBydgoskie Forum ObywatelskieCentrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Demokracja SiemiatyczeDziewuchy Dziewuchom WęgorzewoFARSA LondynFemini Berlin PolskaForum DialoguForum KrakówFront Gorzów FG 2018Fundacja ClientEarthFundacja im. Bronisława GeremkaFundacja Liberte!Fundacja Idealna GminaFundacja im. Kazimierza ŁyszczyńskiegoFundacja im. Stefana BatoregoFundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej KrakówFundacja Krystyny Jandy na rzecz KulturyFundacja Lege PharmaciaeFundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć BadawczaFundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej “OKO”Fundacja Pole DialoguFundacja Szkoła LiderówGildia Polskich Reżyserów DokumentalnychGildia Polskich Reżyserów i Reżyserek TeatralnychGildia Reżyserów PolskichGrupa Artystyczna Teraz PoliżHelsińska Fundacja Praw CzłowiekaInicjatywa #WolneSądyInicjatywa “Nie w moim imieniu”INPRIS – Instytut Prawa i SpołeczeństwaInstytut Spraw PublicznychKlub Inteligencji KatolickiejKomitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji Region Dolnośląski
Komitet Obrony Demokracji Region Kujawsko-Pomorski 
Komitet Obrony Demokracji Region Lubelski
Komitet Obrony Demokracji Region Lubuski
Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki
Komitet Obrony Demokracji Region Małopolski
Komitet Obrony Demokracji Region Mazowiecki
Komitet Obrony Demokracji Region Opolski
Komitet Obrony Demokracji Region Podkarpacki
Komitet Obrony Demokracji Region Podlaski
Komitet Obrony Demokracji Region Pomorski
Komitet Obrony Demokracji Region Śląski
Komitet Obrony Demokracji Region Świętokrzyski
Komitet Obrony Demokracji Region Warmińsko-Mazurski
Komitet Obrony Demokracji Region Wielkopolski
Komitet Obrony Demokracji Region ZachodniopomorskiKrytyka PolitycznaKultura LiberalnaKultura NiepodległaLęborskie DziewuchyManifest Wolnej PolkiObywatele KulturyObywatele NaukiObywatele Solidarnie w AkcjiObywatele RPObywatele Dla EdukacjiOgólnopolska Federacja Organizacji PozarządowychOgólnopolski Strajk KobietOgólnopolski Strajk Kobiet: Gryfino, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Kraków, Koszalin, Lublin, Opole, Piła, Piotrków Trybunalski, Poznań, Puławy, Sanok, Sławno, Świnoujście, Warszawa, Węgorzewo, Wrocław, Zajęczniki, Zgorzelec, Zielona GóraPolski PEN ClubPolskie Stowarzyszenie im. Janusza KorczakaPoznań Wolny Od NienawiściPracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIAProjekt:PolskaProtest KobietRadomianie Dla DemokracjiRadomska Inicjatywa KobiecaSieć Obywatelska Watchdog PolskaStowarzyszenie Interwencji PrawnejStowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce.Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa HołdyStowarzyszenie im. Janusza KorczakaStowarzyszenie Klon/JaworStowarzyszenie Kongres KobietStowarzyszenie na Rzecz Kultury NiepodległejStowarzyszenie Pisarzy PolskichStowarzyszenie Otwarta RzeczpospolitaStowarzyszenie Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć BadawczaStowarzyszenie Stop StereotypomStowarzyszenie Śląskie Perły RybnikStudencki Komitet AntyfaszystowskiToruńskie DziewuchyTowarzystwo DziennikarskieUnia Polskich TeatrówWarszawskie Dziewuchy DziewuchomWspólna Zielona Góra


W niedzielę na Dworcu Gdańskim w Warszawie


Szanowni Państwo,
bardzo serdecznie dziękujemy za podpisy złożone pod Listem do Przyjaciół Żydów. Jest nas dzisiaj już 12 723!
Pragnę Państwa zawiadomić, że w niedzielę pod Dworcem Gdańskim (ul. Słomińskiego 6 w Warszawie) odbędzie się manifestacja. Oto co piszą jej organizatorzy:
W tych dniach mija rocznica wydarzeń Marca ‘68, kiedy to tysiące Polaków żydowskiego pochodzenia zostało zmuszonych do wyjazdu z Polski. Działo się to niespełna 23 lata po zakończeniu Wojny, w której 90% polskich Żydów straciło życie. Jest to tym smutniejsze, że rocznicę przeżywamy w atmosferze rosnącego antysemityzmu, fali nienawiści i ksenofobii rozlewającej się po Polsce.

Nie możemy być wobec tego obojętni. W tych dniach chcemy dać świadectwo, prawdy i solidarności ze wszystkimi Polakami żydowskiego pochodzenia wypędzonymi z Polski i ich potomkami. Ze wszystkimi Żydami, którym Polska pod nazistowską okupacją, a niestety często i Polacy kojarzą się z tragiczną śmiercią ich bliskich.

Dlatego dajmy wyraz sprzeciwowi wobec antysemityzmu oraz wyraz solidarności z ofiarami i ich potomkami.

Spotkajmy się 11 marca o 16:30 na Dworcu Gdańskim, skąd bez biletu powrotnego opuszczali Polskę jej obywatele w marcu 1968 r.
Przekazuję to zaproszenie chociaż wiem, że bardzo wielu z Państwa nie mieszka w Warszawie i nie będzie mogło być w tym dniu na miejscu. Wszyscy jednak mogą dołączyć, nawet symbolicznie, do wydarzenia na Facebooku - zaprosić na nie swoich znajomych, pokazać publicznie swoje poparcie: www.facebook.com/events/100679090766482
Mam nadzieję, że to i inne odbywające się w tych dniach obchody rocznicy marca 68 dają wszystkim jakąś satysfakcję i zmniejsza nasz wstyd i złość wobec tego co się dzieje wokół.
Zapraszamy serdecznie.
Z pozdrowieniami,

Danuta Stołecka

sobota, 3 marca 2018

Obywatelska Konktola Wyborów i spotkanie z Ryszardem PetruNa spotkaniu z Ryszardem Petru, w dniu 2. marca br.,  dotyczącym Wspólnego Planu Naprawy Polski, mieliśmy okazję przedstawić projekt KOD odnośnie Obywatelskiej Kontroli Wyborów, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez przybyłych gości i wywołało spore zainteresowanie. Samo spotkanie było bardzo ciekawe i dużej mierze odnosiło się do przyszłości Polski po PiSie. Nie zabrakło odniesień do obecnej sytuacji w kraju także o konieczności zjednoczenia sił opozycyjnych.

Jerzy Wądołowski

 Zdjęcia:  Andrzej Szramka i Jan Wiszowaty
piątek, 2 marca 2018

My, obywatele Unii Europejskiej


MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ - Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego; 

Fundator: Olgierd Łukaszewicz
Celem Fundacji jest: 

I. umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli, kształtowanej przez humanizm łacińskiego chrześcijaństwa, wzbogacanej kulturą i nauką odrodzenia i oświecenia, tkwiącej korzeniami w greckiej i rzymskiej starożytności; 

II. krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę jej związkach z innymi narodami Europy; 

III. praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, w ramach Unii Europejskiej, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości; 

IV. kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy; 

V. krzewienie wartości europejskich, sformułowanych w Traktatach Europejskich.

Dojna zmiana w obrazkach na koniec tygodnia


A cóż to za tajne przedsięwzięcie? Wysoki płot i szpaler pilnującej policji? Miesięcznica w innym miejscu? To tylko (aż!) dojna zmiana (sama zwąca się "dobrą" - dobra to chyba tylko dla siebie) buduje pisowskie pomniki. Pilnować trzeba. To jak to, skoro oficjalne sondaże pokazują duże poparcie dla jedynie słusznej partii, to dlaczego partyjnych inwestycji bronić przed okiem suwerena? Żeby jakieś pikiety oburzenia nie zorganizował? Pisowska władza boi się narodu? Czy może nie chce pokazać estetyki pomników pisowskich, by naród się brzydotą nie przeraził?  Więcej światła rzucą wyrywki z mediów, zamieszczone niżej. A raczej z portali społecznościowych, czyli to czym żyje suweren. A chyba nie jest zadowolony ten suweren...

Doją nas, doją, na wszelkie sposoby... I chyba suweren to co raz bardziej dostrzega. I złość wzbiera...


Biorąc przykład z rządowej elity studenci wyszli z inicjatywą "Skoro Pani Premier mogła sobie przyznać nagrodę to może sami siebie będziemy oceniać na kolokwiach i egzaminach?" Żartują czy kpią? A może są mocno wkurzeni? Czas pokaże.

Roch Protazy