sobota, 10 listopada 2018

Światełko dla sądów nadal płonie


17 września 2018 roku Europejska Sieć Rad Sadownictwa zawiesiła polską KRS w prawach członka

19 października 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku

9 listopada 2018 roku KRS skrytykowała decyzję Prezes Izby Karnej SN sędziego Stanisław Zabłockiego, który z uwagi na postanowienie zabezpieczające Naczelnego Sadu Administracyjnego wstrzymujące wykonanie uchwały KRS w sprawie pozytywnego zaopiniowania kandydaturę sędziego Wojciecha Sycha na sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, wstrzymał się z wyznaczaniem sędziego Spycha do składów orzekających SN

Losy nie tylko Sądu Najwyższego, ale i całego wymiaru sprawiedliwości, w dalszym ciągu się ważą

Walka o wolne sądy jeszcze się nie skończyła

Zapraszamy wszystkich 25 listopada o godzinie 17.00 przed Sąd Rejonowy w Olsztynie. Raz jeszcze zapalmy światełko dla wolnych sądów.

KOD Region Wrmińsko- MazurskiBrak komentarzy: