poniedziałek, 22 lutego 2016

Klub Dyskusyjny Podbeskidzie im. Tadeusza Mazowieckiego


ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW DYSKUSYJNYCH, AKADEMII DEMOKRACJI I WSZECHNIC IM. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO 
  • Kluby działają na rzecz integracji społeczeństwa wokół wartości uniwersalnych, demokratycznego, świeckiego państwa prawa. 
  • Kluby propagują kulturę dyskusji opartej na kompromisie i doborze rzeczowych argumentów. 
  • Uczestnicy spotkań klubowych uznają politykę jako służbę państwu i społeczeństwu, jako długofalowe działanie dla dobra wspólnego, a nie sposób zaspokajania własnych potrzeb. 
  • Kluby przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, działają na rzecz edukacji społecznej i kształtowania postaw obywatelskich, wyrażających się zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności, biernym i czynnym uczestnictwem w wyborach. 
  • Dyskusje i prowadzone debaty polityczne wolne są od wypowiedzi ksenofobicznych i obrażających uczucia obywateli o innych poglądach politycznych i wyznaniu. 
  • Kluby są organizacją otwartą, opartą na społecznej pracy ludzi. 
  • Kluby nie są przybudówką żadnej partii politycznej i działają niezależnie od ich struktur. Obrona demokratycznego społeczeństwa, członkostwa Polski w Unii Europejskiej i strukturze NATO oraz rozwój współpracy gospodarczej i politycznej z krajami sąsiedzkimi jest głównym celem działania Klubów. 
  • Kluby dbają o dziedzictwo Sierpnia, a zwłaszcza o kształtowanie zdolności do przełamywania podziałów, umiejętności poszukiwania partnerstwa, wyrzeczenia się myślenia w kategoriach odwetu za przeszłość i wyrównywania rachunków krzywd. Patronem sieci klubów, akademii i wszechnic jest Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier Polski po 4 czerwca 1989 roku, polityk i demokrata umiejący łączyć ludzi różnych przekonań dla dobra wspólnego.

Portal Akademia Demokracji Podbeskidzie - to miejsce w sieci dla wszystkich zainteresowanych działalnością Klubu. Przede wszystkim - to miejsce publikacji informacji i materiałów poszerzających naszą wiedzę.
Ale także to miejsce spotkań - na Forum - gdzie pomiędzy wydarzeniami takimi jak Wykłady Akademii czy spotkania klubowe - możemy dyskutować, pytać, dawać pomysły na nasze wspólne działanie.

Dla czytania - nie trzeba się rejestrować i logować. Wszystkie treści są dostępne dla naszych Gości. Jeśli jednak chcecie aktywnie uczestniczyć (dyskutować na Forum, komentować artykuły, itp) - to konieczna jest rejestracja i zalogowanie się. Można to zrobić na dwa sposoby: jeśli ktoś używa Facebooka - to dostępny w kolumnie po lewej stronie ekranu jest przycisk "Login with Facebook", jeśli nie - to należy wpierw się zarejestrować wybierając link "Załóż swoje konto".

Więcej na portalu Akademia Demokracji Podbeskidzie: http://www.kd-bb.pl/

RED.

Brak komentarzy: