wtorek, 9 lutego 2016

Quo vadis… Narodzie!?

Ciemny lud… to kupi” – pogląd wypowiedziany kiedyś przez znanego polityka a dziś osoby zawiadującej publiczną telewizją, zdaje się być sprawdzoną już normą manipulowania społeczeństwem w myśl zasady, że każde publiczne oszczerstwo lub kłamstwo, powtarzane wielokrotnie, staje się po czasie niejako faktem. A wydawało się, że dziś – po czasach, w których panowała jedynie słuszna propaganda – w państwie o ustroju demokratycznym, gdzie rządzący wybierani są w wyborach powszechnych i podlegają kontroli obywatelskiej, tego typu manipulacje będą prezentowane – jako relikt tamtej epoki – już tylko na lekcjach historii. Nic z tych rzeczy! A nawet jeszcze gorzej! Dziś okazuje się, że nie tylko polityk opozycyjny, ale także każdy aktywny obywatel – którykolwiek ma odmienne zdanie, niż rządzący – jest natychmiast (ad personam) poniewierany w mediach lub na portalach społecznościowych. Takiemu „delikwentowi” grzebie się tak długo i głęboko w życiorysie – sięgając wstecz nawet do kilku pokoleń jego rodziny, by znaleźć mu cokolwiek np. żydowskie pochodzenie lub komusze związki, albo nazwać go złodziejem lub parszywą owcą, określić, jako ubeka, czy też oskarżyć o zdradę państwa. Quo vadis… dziś Polsko!? – należało by wywrzeszczeć tak gromko, aby wszyscy się obudzili. Narodzie! Czy zapomniałeś już – albo nikt Ci nie przypomina – o tragicznych wydarzeniach z najnowszej historii Polski? A przecież, nie aż tak dawno, bo 45 lat wstecz (grudzień 1970) rządzący ówcześnie w PRL-u – okłamując Naród, który protestował przeciwko podwyżkom – manipulował społeczeństwem twierdząc, że to „podżegacze” doprowadzili do zamieszek w kraju (również w Elblągu). Nie minęło kilka lat (czerwiec 1976), a podobne zdarzenie wystąpiło w Radomiu. Wówczas protestowali robotnicy, a władza okłamywała społeczeństwo, że to „warchoły” spowodowały zamieszki. To wtedy – w oporze przeciw władzy – zawiązał się Komitet Obrony Robotników. To również wtedy rządzący, oszukując Naród, organizowali w całym kraju wielotysięczne manifestacje przeciwko „odszczepieńcom”.

Dziś – po kolejnych kłamstwach wyborczych – obywatelom myślącym inaczej i widzącym, że sprawy Polski idą w złym kierunku (przede wszystkim z powodu łamania fundamentów państwa demokratycznego), zarzuca się nielojalność wynikającą z obywatelskiego sprzeciwu, jakim jest zawiązanie się społecznego ruchu o nazwie – Komitet Obrony Demokracji. I ponownie – jak to było jeszcze nie tak dawno wstecz, władza manipuluje społeczeństwem, dzieląc przyjaciół i kolegów a nawet rodziny stanowiące przecież cały Naród, na tych lepszych (rzekomych patriotów) i tych, którzy są gorszym sortem! Co z nami będzie Narodzie, kiedy już podzielimy się dogłębnie i ostatecznie!? Czyżby ponad tysiącletnia historia naszego państwa, kolejny raz niczego nas nie nauczyła?

Edward Pukin

Brak komentarzy: