wtorek, 5 stycznia 2016

Misja Komitetu Obrony Demokracji (projekt)Misja Komitetu Obrony Demokracji (projekt)

Celem KOD jest obrona, budowa i umacnianie demokratycznych podstaw funkcjonowania państwa i obywateli. KOD realizuje swoją misję w granicach prawa, posługując się metodami pokojowymi, nie przekraczając granic nieposłuszeństwa obywatelskiego. KOD funkcjonuje w płaszczyźnie obywatelskiej i ponadpartyjnej, krzewiąc wartości patriotyczne i europejskie.

Kierunki działania KOD:
1. Organizacja
 • budowa ogólnopolskich struktur ruchu,
 • powołanie kierownictwa,
 • zapewnienie łączności koordynacji działań,
 • ukształtowanie systemu finansowania i rozliczania,
 • stworzenie sieci grup gotowych do lokalnych działań typu zbierania podpisów czy udziału w komisjach wyborczych czy referendalnych,
 • wyznaczanie grup zadaniowych, w tym zagranicznych placówek wspierających czy zespołów dyżurnych w wybranych mediach społecznościowych.
2. Edukacja
 • budowa Wszechnicy Wiedzy Obywatelskiej (WWO). Zadaniem WWO jest przedstawienie szeroko rozumianej wiedzy państwowej oraz edukowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez zbudowanie repozytorium przydatnych materiałów, tworzenie podręczników, gromadzenie i udostępnianie danych szkoleniowych,
 • stworzenie Latającego Uniwersytetu Demokracji (LUD KOD) celem LUD jest stworzenie bazy animatorów (wykładowców i artystów) oraz bazy lokalnych placówek gotowych do zaproszenia i zorganizowania występu animatorów na swoim terenie.
3. Obserwacja - zbieranie informacji o naruszeniach demokracji,
 • udzielanie pomocy interwencyjnej,
 • przekazywanie danych krajowym i międzynarodowym ośrodkom działających w obszarze praw człowieka i obywatela,
 • zbudowanie ośrodka zapewniającego bezpieczne przyjmowanie danych dokumentujących przypadki naruszania prawa (np. KOD_Leaks). Przygotowywanie i publikowanie raportów na podstawie zebranych danych.
4. Reprezentacja
 • reprezentowanie na forum krajowym i międzynarodowym społeczności obywatelskiej działaczy, uczestników i sympatyków KOD,
 • organizowanie wystąpień publicznych, zgromadzeń, spotkań patriotycznych i artystycznych,
 • przedstawianie projektów zmian, postulatów, uwag,
 • budowa niezależnych kanałów informacyjnych, wykorzystywanie internetowych mediów, tworzenie relacji z otoczeniem medialnym, społecznym, politycznym,
 • wydawanie publikacji.
Michał Mazurkiewicz
zaktualizowany opis grupy elbląskiej KOD.

Zarząd KOD prosi o uwagi do projektu Misji. Grupa KOD Elbląg zaprasza do dyskusji nad misją KOD. Głosy w dyskusji można dodawać także w komentarzach na niniejszym blogu.

Brak komentarzy: