sobota, 2 stycznia 2016

Społeczny Trybunał Konstytucyjny


Polski Trybunał Konstytucyjny prawdopodobnie został „zaorany”. Po 9 stycznia 2016 przekonamy się, czy jest w stanie wydawać wyroki na temat aktualnie uchwalanych ustaw. Zależy to od reakcji rządu i parlamentu na zaplanowane na ten dzień posiedzenie Trybunału w sprawie najnowszej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyrok ten zostanie bezczelnie zignorowany.

Nie możemy pozwolić na to, żeby niszczyć podstawy porządku prawnego w Rzeczypospolitej. Prawo stanowione bezprawnie jest bezprawiem. Dlatego postuluję utworzenie Społecznego Trybunału Konstytucyjnego, który będzie ciałem opiniotwórczym w stosunku do aktualnie stanowionego prawa. Niechaj zasiądą w nim wybitni prawnicy, konstytucjonaliści, byli sędziowie Trybunału. Niech dziennikarze i publicyści wyspecjalizowani w zagadnieniach prawnych przystępnie wyjaśnią zawiłości naszego systemu prawnego. Niechaj władza wie, że jej ekscesy będą społecznie oceniane zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Niech obywatele lepiej orientują się na temat podstaw prawa, legalnych reguł stanowienia prawa i patologii prawnej.

Niech żyje demokracja. A Społeczny Trybunał Konstytucyjny niech stoi na jej straży.

Ryszard Bałczyński

1 komentarz:

Radosław Szewczyk pisze...

"Po 9 stycznia 2016 przekonamy się, czy jest w stanie wydawać wyroki na temat aktualnie uchwalanych ustaw. Zależy to od reakcji rządu i parlamentu na zaplanowane na ten dzień posiedzenie Trybunału w sprawie najnowszej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym". Skąd data 9 stycznia 2016 r. skoro Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. A. Rzepliński nie wyznaczył jeszcze daty rozprawy do zbadania (z wniosku grupy posłów i I Prezesa Sądu Najwyższego) "grudniowej" nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS? Najbliższa rozprawa zaplanowana na 12 stycznia 2016 r. dotyczyć będzie zgodności z Konstytucją: uchwał Sejmu RP w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu RP z dnia 8 października 2015 r.; uchwał Sejmu RP z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.