poniedziałek, 14 grudnia 2015

Przypomnienie celów KODu


Różnimy się w wielu kwestiach: światopoglądu, sympatii politycznych, pomysłów na gospodarkę i funkcjonowanie kultury, gustach kulinarnych czy muzycznych. Łączy nas jedno: uznanie demokracji jako wartości i dobrego ustroju dla Polski. Nie jesteśmy partią polityczną, nie idziemy po władzę na żadnym szczeblu. Zależy nam na Polsce demokratycznej. To demokracja pozwala różnić się nam pięknie i rozwijać cywilizacyjnie. W sporze między demokracją a autorytaryzmem (dyktatura mniejszości czy dyktatura większości) opowiadamy się zdecydowanie za demokracją.

Czym się zajmujemy:
1. Obroną instytucji demokratycznego państwa (m.in. niezawisłości sądów, wolności mediów itd.).
2. Dokumentacją naruszeń prawa i nadużyć władzy.
3. Edukacją w zakresie demokracji i praw człowieka.
3. Pomocą ludziom represjonowanym i ich rodzinie (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Nie jesteśmy partią polityczną, żadnej partii nie zwalczamy (szanujemy demokratyczne wybory obywateli), sprzeciwiamy się łamaniu prawa i konstytucji. Wspierać będziemy różne inicjatywy, które zbieżne są z naszymi celami i naszą misją.

O czym piszemy na niniejszym blogu i jakie materiały zamieszczamy:
  • Kronika wydarzeń KOD z województwa warmińsko-mazurskiego (relacje, plany, zapowiedzi)
  • Autorskie teksty dotyczące demokracji, omówienia i recenzje innych tekstów (publikowanych w innych miejscach)
  • Sylwetki ludzi KOD

Więcej w zakładce Redakcja: http://kodolsztyn.blogspot.com/p/redajca.html

Brak komentarzy: