wtorek, 22 grudnia 2015

Komunikat z 21 grudnia 2015 r - przydział zadań w Zarządzie KOD

Szanowni Państwo!

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym ustalono kto z Zarządu za co odpowiada. Zatem uprzejmie informuję, żeby wszyscy wiedzieli. I żeby było wiadomo, że ogarniamy wszystkie tematy, do kogo się zgłaszać z czym i kogo o czym informować. Wskazane osoby koordynują i odpowiadają za poszczególne obszary, niekoniecznie osobiście wykonują prace.

Kwestie prawne:
- pomoc prawna,
- analiza,
- obsługa prawna bieżącej działalności
- kwestie prawne – KOD akcja
koordynuje z upoważnienia Zarządu Magdalena Ostrowska.

Koordynacją wszelkich akcji zajmują się Jarek Marciniak i Radosław Szumełda.

Biurem prasowym (koordynacja naszej komunikacji zewnętrznej) kieruje Beata Kolis.

Za dział mediów do czasu szczegółowych ustaleń odpowiada Dorota Guenther.

Prace administratorów naszych grup, fanpage'ów i stron internetowych koordynują Jacek Parol i Joanna Roqueblave.

Za kontakt z działem dokumentacji:
- zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji
- zbieranie i publikowanie doniesień o łamaniu demokracji
odpowiada Jacek Parol.

Działania edukacyjne będzie koordynował Paweł Wimmer we współpracy z Joanna Roqueblave.

Biuro Zarządu - organizacja, finanse, IT, bezpieczeństwo - będzie koordynowane przez Jacka Parola oraz Piotra Cykowskiego.

Sprawami członkowskimi - deklaracje, zbieranie informacji, koordynacja oraz rozwiązywanie wszelkich problemów i wątpliwości czy konfliktów - zajmować się będzie Joanna Roqueblave przy wsparciu Piotra Cykowskiego.

Reprezentacja na zewnątrz - współpraca z zewnętrznymi podmiotami, organizacjami czy firmami - to odpowiedzialność Jacka Parola i Mateusza Kijowskiego.

Biuro Programowe, które zorganizuje prace Rady Programowej oraz Komitetu Honorowego będzie działać pod kierunkiem Jarka Marciniaka, Joanny Roqueblave i Piotra Cykowskiego.


Koordynacja Krajowa - czyli wsparcie dla struktur regionalnych - będzie działać pod kierunkiem Radosława Szumełdy, Doroty Guether i Jarka Marciniaka.

Wiceprzewodniczącymi Zarządu Głównego zostaną Joanna Roqueblave oraz Piotr Cykowski.

Przewodniczącym Zarządu Głównego będzie Mateusz Kijowski.

To tyle. mam nadzieję, że teraz będzie nam wszystkim łatwiej się komunikować i efektywnie współpracować.

Mateusz Kijowski

Brak komentarzy: