czwartek, 17 grudnia 2015

KOD od lewa do prawa

"Nie jesteśmy partią polityczną, żadnej partii nie zwalczamy (szanujemy demokratyczne wybory obywateli), sprzeciwiamy się łamaniu prawa i konstytucji.. Wspierać będziemy różne inicjatywy, które zbieżne są z naszymi celami i naszą misją." To jest właśnie cytat z misji Komitetu Obrony Demokracji, który zawiera najważniejsze sformułowanie, czym nie jest KOD – nie jest partią polityczną. Jesteśmy ruchem społecznym, tu trzeba podkreślić słowo społecznym.

Rozumiem to tak, że społeczeństwo zebrało się w obronie demokracji i poszczególnych jej elementów, m.in. Konstytucji, czy praw i swobód, jakie mogą zostać ograniczone. Społeczeństwo to nie ma na celu stworzenia partii politycznej i objęcia władzy w państwie ani przyłączenia się do jakiegoś ugrupowania , a jedynie wpływanie na respektowanie prawa i, nazwijmy to, "zmienianie prawa w granicach prawa" przez władze jakie by nie były. Jeżeli jednak władze ewidentnie łamią prawo, nie możemy się na to zgodzić. Musimy stawić opór na wszelkie możliwe sposoby. Stąd też naszym symbolem stał się opornik.

Tu pozwolę sobie wstawić kolejny cytat. "(...) Symbolem KOD szybko stał się opornik – taki sam, jaki wielu Polaków nosiło w stanie wojennym, wysyłając sygnał komunistycznej władzy: „Jesteśmy przeciw”. 3.12.15 już ponad 40.000 ludzi uważało, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Wielu z nich tego dnia wzięło udział w pierwszej publicznej akcji KOD – pikiecie pod siedzibą Trybunału. Kim są? Dlaczego dołączyli do KOD? (...)"

Autorka – Aldona Wiśniewska zadaje zasadnicze pytanie. Kim jesteśmy? Dlaczego przystąpiliśmy do KOD? Wydaje mi się, że na to pytanie da się odpowiedzieć jednym zdaniem: "każdy z innego powodu". Jedno, co nas łączy, to wiara w demokrację. Chcemy by była ona ustrojem w naszym kraju. Obojętnie, czy będzie rządziła lewica, czy prawica. Czy będzie to Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, czy nawet Prawo i Sprawiedliwość. Jak by partia polityczna się nie nazywała, jej obowiązkiem jest przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawa i szacunek do obywateli. Prawdopodobnie, gdyby obecna władza była w porządku wobec Narodu, KOD nawet by nie powstał. Stało się jednak inaczej. Nie przestaniemy działać dopóty, dopóki nie będą szanowane wartości demokratyczne. Bez względu na to, czy u władzy będzie lewica, czy prawica.

Łukasz Słotwiński


*  *   *   *   *

Nie mamy nawet miesiąca a to jest setny wpis na naszym blogu. Zapraszamy do nadsyłania własnych wypowiedzi na temat czym dla Was jest KOD i o jakim ruchu społecznym marzycie. Zapraszamy także do zamieszczania komentarzy. Dyskusja jest podstawą demokracji/

St.Czachorowski

Brak komentarzy: