wtorek, 27 września 2016

Pikiety Koalicji "Nie dla chaosu w szkole"
W związku z negatywnymi konsekwencjami reformy edukacji minister Anny Zalewskiej, polegającymi m.in. na likwidacji gimnazjów, Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje 10 października pikiety w 16 miastach wojewódzkich.

- Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przeciwny zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. Wg ZNP, reforma ustroju szkolnego:
- ma charakter rewolucyjny, zburzy ona wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych;

- będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego;

- stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji;

- jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji
i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć;

- spowoduje zwolnienia w oświacie: nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów.

Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci
o udział w pikietach ZNP. Do nauczycieli apelujemy  o solidarność zawodową. 


Nauczycielu, nawet jeśli pracujesz w szkole podstawowej lub liceum, przyjdź na pikietę, bo w swojej szkole to Ty będziesz musiał wziąć odpowiedzialność za chaos organizacyjny
i programowy, jaki powstanie w wyniku reformy!


red.

Brak komentarzy: