wtorek, 27 września 2016

Stanowisko przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa opolskiego i członków ZNP Opole


Stanowisko przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa opolskiego i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Opolskiego w sprawie proponowanych zmian w systemie oświaty przyjęte podczas spotkania w Opolu w dniu 26 września 2016 r. Uznając edukację i wychowanie młodego pokolenia za najważniejszą dziedzinę życia społecznego domagamy się takiej realizacji polityki oświatowej, która gwarantowała będzie silną pozycję szkół publicznych prowadzonych przez państwo, w którego imieniu tę kompetencję otrzymały jednostki samorządu terytorialnego. Publiczna edukacja, z mocy zapisów konstytucyjnych, pozostawać powinna w centrum zadań realizowanych przez organy publiczne.

Przypominamy, że prowadzenie oświaty jest zadaniem własnym samorządów i zmiany w przepisach ograniczające możliwości gmin co do sposobu realizacji swoich zadań są niezgodne z zasadą samodzielności jednostek samorządowych. Nie przedstawiono rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego. Proponowana zmiana to potwierdzenie braku pomysłów na dostosowanie szkoły do obecnych przemian społecznych i wyzwań XXI wieku.
Zamiast doskonalenia i rozwijania dotychczas funkcjonujących w oświacie rozwiązań – ignorując wyniki badań międzynarodowych, świadczących o wysokich wynikach polskich uczniów – zmierza się do zburzenia dotychczasowej, z ogromnym trudem i wysiłkiem zbudowanej struktury szkolnictwa. Proponowane zmiany zniweczą dotychczasowy dorobek środowiska pedagogicznego, a jednocześnie stwarzają zagrożenie utraty miejsc pracy przez wielotysięczne rzesze nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Reforma będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego, przede wszystkim gminy. Czy nas na to stać? W budżecie państwa, ani tym bardziej w budżetach samorządów, nie ma dodatkowych pieniędzy na wydatki związane z reformą oświaty. Tak radykalny pomysł kolejnej reformy jest społecznie szkodliwy. Część dotychczasowych inwestycji pójdzie na marne. Zaledwie kilkunastoletnie szkoły ze świetnie wyposażonymi w pomoce dydaktyczne pracowniami opustoszeją, dzieci trafią do mniejszych szkół, często bez sal gimnastycznych by dzielić zajęcia ze starszymi rocznikami. Zaplanowana reforma oświaty uderza w samorządy, nauczycieli i pracowników oświaty oraz uczniów i ich rodziców. Już zabranie sześciolatków ze szkół spowodowało zwiększenie zobowiązań finansowych. Na przedszkolaków samorządy otrzymują tylko dotacje, a nie subwencje, czyli prawie pełny koszt utrzymania spada na gminy. Dodatkowym obciążeniem budżetów samorządów będzie wypłata odpraw dla zwalnianych pracowników. 

Opole, 26 września 2016 r.

Warto, aby stanowisko w tej sprawie wypracowały wszystkie samorządy terytorialne. Mobilizujmy włodarzy naszych miast i gmin, rodziców i nauczycieli.

red.

Brak komentarzy: