piątek, 2 września 2016

Co z tą szkołą? Otwarta debata o edukacji w Łomży


Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie na temat planowanych przez Rząd RP zmian
w edukacji polskiej. W dniu 15 września 2016 roku o godzinie 17.00 organizujemy w Łomży otwartą dyskusję panelową poświęconą problemom wynikającym z planów MEN. Zaprosiliśmy do udziału prof. Małgorzatę Kowalską z Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Elżbietę Marię Kauer
z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Tadeusza Nowaka z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.
Zaprosiliśmy władze samorządowych, związki zawodowe nauczycieli, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz mieszkańców miasta.
Zależy nam na tym, aby konsolidować lokalne środowisko społeczne wokół problemów związanych z systemem oświaty dzieci i młodzieży. Umożliwimy swobodną wymianę poglądów na temat ważnych kwestii społecznych oraz wyrażenie niepokojów, jakie wiążą się z planowanymi przez władze zmianami w systemie szkolnictwa.
Chcemy rozmawiać o potrzebie i sposobie wprowadzania zmian w edukacji. Punktem wyjścia naszej refleksji będzie propozycja, jaką przedstawiła minister edukacji narodowej Anna Zalewska 27 czerwca w Toruniu. Pragniemy zastanowić się wspólnie, czy te zmiany, ich kierunek i planowane tempo wprowadzania są zasadne i jakie pociągną za sobą skutki dla uczniów, rodziców, pracowników szkół. Mamy nadzieję dyskutować o tym, jak można zmieniać polską szkołę bez wprowadzania organizacyjnego chaosu. Pragniemy, aby nasza debata dała odpowiedź na trzy główne pytania:
1. Po co posyłamy dziecko do szkoły, czyli czego i jak chcemy nauczyć?
2. Jaka powinna być struktura polskiej szkoły?

3. Jak powinien wyglądać proces wprowadzania zmian w edukacji, aby zagwarantował poczucie bezpieczeństwa wszystkim podmiotom i organizatorom edukacji?

To będzie ciekawe popołudnie.

Radosława Górska

Brak komentarzy: