niedziela, 11 września 2016

Debata o edukacji w Łomży

Polską szkołę czeka kilka lat bałaganu i niepewności… Czy wiesz, do jakiej szkoły pójdzie Twoje dziecko? Czy wiesz, że matura maturze będzie nierówna? 

Bardzo nas niepokoją zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące planów zmiany ustroju szkolnego. Od roku szkolnego 2017/2018 ma rozpocząć się proces wygaszania gimnazjów, a sześcioletnia szkoła podstawowa ma być zastępowana ośmioletnią szkołą powszechną (choć ostatnio mówi się o ośmioletnie szkole podstawowej a nie powszechnej). Zmiany mają także dotyczyć szkolnictwa średniego. Liceum ogólnokształcące ma trwać 4 lata, technikum 5 lat, a zamiast zasadniczej szkoły zawodowej mają się pojawić szkoły branżowe.

Zmiany te spowodują, że w Polsce zniknie 7 000 gimnazjów, których pracownicy mają poważne powody do obaw, że stracą pracę. Zapowiada się z jednej strony przepełnienie w szkołach powszechnych (podstawowych), z drugiej zmarnowanie ogromnego wysiłku samorządów terytorialnych, które często kosztem licznych wyrzeczeń wybudowały i wyposażyły nowoczesne budynki gimnazjów. Z powodu zmian podstaw programowych i długości cyklu kształcenia w szkole średniej spotkają się uczniowie z roczników 2003 i 2005 (a nawet 2006, jeśli uczeń rozpoczął naukę jako sześciolatek).

O zmianach w programach nauczania ministerstwo mówi niewiele i bardzo chaotycznie. Wiadomo, że ma być więcej lekcji historii, ale nie wiadomo, czy kosztem kształcenia przyrodniczego, czy poprzez wydłużenie tygodniowego pobytu dziecka w szkole. Nauczanie początkowe ma zostać wydłużone do czterech lat, a w szkołach średnich ma być wprowadzony obowiązkowy (!) wolontariat uczniów. Istotne zmiany mają dotyczyć matury. Ma być trudniejsza, wyższy ma być próg zaliczenia. Planuje się wprowadzenie progu zaliczenia również z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Absolwenci szkół branżowych II stopnia mają mieć prawo przystępowania do łatwiejszej matury zawodowej, ale po niej nie będą mogli kontynuować nauki na studiach magisterskich, chyba, że uzupełnią wykształcenie – po 5 latach nauki w szkole branżowej – o liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Zamierzenia MEN zostały ogłoszone 27 czerwca 2016 r. w Toruniu na konferencji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. Dobra zmiana”. Wybór terminu był precyzyjnie przemyślany. To pierwszy dzień wakacji, czas, kiedy uczniowie, rodzice i nauczyciele myślą o wakacyjnym wypoczynku, a nie o zmianach w szkole. Tak dobrany termin miał na celu osłabienie, jeśli nie uniemożliwienie nauczycielskim związkom zawodowym zorganizowania akcji protestacyjnej. Obliczony był też na rozbicie społeczności szkolnych. Uniemożliwił natychmiastową reakcję środowiska nauczycielskiego.

Ministra Anna Zalewska zapowiedziała, że 16 września 2016 roku do Sejmu trafią projekty ustaw zmieniających ustrój szkolny oraz że projekty te będą szeroko społecznie konsultowane. Chcemy, aby mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej mieli szansę się wypowiedzieć w sprawie zmian w szkołach. Uważamy, że tak ważna kwestia, jak edukacja młodego pokolenia, jest sprawą wszystkich obywateli. Dlatego Komitet Obrony Demokracji planuje we wrześniu przeprowadzić otwartą debatę z udziałem zaproszonych ekspertów, nauczycieli, samorządowców, związków zawodowych i rodziców nad projektem zmian w edukacji.

Radosława Górska

Brak komentarzy: