sobota, 28 stycznia 2017

Pierwsze zebranie Zarządu Regionu Warmińsko Mazurskiego Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji


W dniu 25.01.2017 r. odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Regionu Warmińsko Mazurskiego Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji, na którym to uchwałą nr 1/01/2017 Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Obrony Demokracji powołał następujące osoby na na stanowiska
1. Wiceprzewodniczącego - Jerzego Wądołowskiego
2. Skarbnika - Ryszarda Bałczyńskiego
3. Sekretarza - Mirosławę Wajzer

Uchwałą nr 3/01/2017 Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Obrony Demokracji powołał na stanowisko rzecznika prasowego Martę Kamińską.

Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia.

Jerzy Wądołowski

Brak komentarzy: