poniedziałek, 9 stycznia 2017

Nie wiem dlaczego ale rano przypomniałem sobie początek Pana Tadeusza


Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.


Nie wiem dlaczego ale rano przypomniałem sobie początek Pana Tadeusza. Słowa te cały czas chodzą mi po głowie. Może jest to spowodowane ostatnimi wydarzeniami w kraju , może szumem wokół KOD.

Ojczyzna powoli zmienia się w „kaczyznę”. Czy za kilka lat znów ktoś będzie pisał w podobnym tonie jak Adam Mickiewicz .

Gdy się poddamy - walkę tę przegramy. Niewątpliwie mamy problem, ale czyż nie lepiej jest się skupić nad jego rozwiązaniem niż szukaniu winnych.

Do KOD wstąpiłem bo przyciągnęła mnie jego idea zawarta w manifeście i nie godzenie się z sytuacją panującą w kraju. KOD to ludzie, to idea. Może to dla wielu brzmi to slogan reklamowy, ale dla Mnie jest to nieistotne. Zamierzam dalej pchać ten wózek, pomimo przeciwności. Pchać ze wszystkimi, którzy myślą podobnie jak Ja. Osiągnęliśmy już wiele, jesteśmy rozpoznawalni. Nie zmarnujmy tego, abyśmy nie cytowali słów wieszcza, ze łzami w oczach :

„Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”


Jerzy Wądołowski

Brak komentarzy: