sobota, 14 stycznia 2017

Ogólnopolski Protest Studentów i Studentek


Chcemy żyć w państwie, w którym zagwarantowana jest wolność zgromadzeń i żadne z nich nie jest uprzywilejowane. Sprzeciwiamy się: Ustawie o zgromadzeniach, ograniczającej prawa obywatelskie, w tym prawa do zgromadzeń spontanicznych (których siła jest ogromna, co udowodnili obywatele Polski w całym kraju po wydarzeniach z 16 grudnia, kiedy partia rządząca dopuściła się wielokrotnego złamania regulaminu sejmowego, a na ulice spontanicznie wyszły tysiące ludzi, aby zaprotestować), a faworyzującej miesięcznice smoleńskie. Sąd Najwyższy jasno wskazał, że ustawa o zgromadzeniach jest niezgodna z konstytucją. Apelujemy o poprawienie jakości w zakresie wolności zgromadzeń, a nie jej ograniczanie. Przecież wolność zgromadzeń to jedno z podstawowych praw obywatelskich!

Ogólnopolski Protest Studentów i Studentek

Brak komentarzy: