wtorek, 17 stycznia 2017

Oświadczenie Zarządu Warmińsko- Mazurskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

W nawiązaniu do artykułu opublikowanego w dniu 17 stycznia 2017 roku na portalu wpolityce.pl pt. „Kuriozum! Olsztyński oddział KOD zwrócił się o skontrolowanie wewnętrznych wyborów w Komitecie do... Ruchu Kontroli Wyborów” oświadczamy, że Zarząd Warmińsko- Mazurskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, jako organ powołany do reprezentowania regionalnego oddziału Stowarzyszenia, nie zwracał się do Ruchu Kontroli Wyborów z prośbą o skontrolowanie wewnętrznych wyborów w KODzie. Jednocześnie należy wskazać że w ramach struktur Stowarzyszenia KOD nie ma wydzielonego „oddziału olsztyńskiego”, zaś Olsztyn wchodzi w skład Warmińsko- Mazurskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia. Rzekomy apel ze strony nieistniejącego „olsztyńskiego oddziału KODu”, o którym pisze w swojej wypowiedzi Rafał Górski i powołujący się na powyższa wypowiedź autor wskazanego wyżej artykułu, nie jest więc stanowiskiem Stowarzyszenia KOD ani jego władz.

Zarząd Warmińsko- Mazurskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD

Adam Wiktorowicz
Jerzy Wądołowski
Ryszard Bałczyński
Stanisław Puciłowski
Łukasz Sobiech
Mirosława Wajzer
Marta Kamińska

Brak komentarzy: