poniedziałek, 23 stycznia 2017

Głos w dyskusji nad przyszłością KOD

Komunikat Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji nr.1. z dnia 30.03.2017

Szanowni Członkowie Komitetu Obrony Demokracji

Dziękujemy za wybór nas na Członków Zarządu KOD.
Szczególnie po ostatnim okresie naszych wewnętrznych problemów.

Mamy poczucie odpowiedzialności nie tylko działania KOD ale również za rolę jaką KOD ma pełnić w naszym Kraju, w sytuacji rzeczywistego zagrożenia demokracji.

Deklarujemy wolę prawdziwego działania zarówno z Kołami jak i Regionami KOD oraz wolę harmonijnej pracy wśród nas, Członków Zarządu KOD.

Uważamy że Zarząd Główny ma mieć rolę koordynatora działań KOD i jednocześnie musi odpowiadać za zgodność z obowiązującym prawem wszystkich działań pod nazwą KOD.

W Zarządzie KOD decyzje będą podejmowane wspólnie a w przypadku różnicy zdań poprzez głosowanie.

Wszystkie protokoły z Zebrań ZG będą publikowane bezzwłocznie.

Dalej, w miarę szczegółowo :

1. Uważamy że KOD nie ma monopolu na wszelkie działania sprzeciwiające się anty demokratycznym działaniom władzy. Władzy dzisiejszej jak następnym władzom, wybranym w demokratycznych wyborach.

2. Jesteśmy przekonani że KOD jest najsilniejszym i sprawdzonym przez ostatni rok czynnikiem sprawczym i katalizatorem zdarzeń w obronie Demokracji. To bardziej niż odpowiedzialność. Na przyszłość dla naszych działań i myślenia.

3. Uważamy że KOD powinien popierać każde działania sprzeciwiające się łamaniu demokracji. Nie uważamy aby nasza obecność na działaniach innych ugrupowań zawsze musiała być oficjalna. Wystarczy aby każda/każdy z nas zgodnie z własnym sumieniem i możliwościami był na takich działaniach ( a znaczek KOD na ubraniu wystarczy).

4. Uważamy że wszelkie akcje publiczne KOD powinny być otwarte dla wszystkich ugrupowań pro demokratycznych. W ramach obowiązującego prawa.

5. Uważamy że KOD powinien wszelkie pro demokratyczne działania promować. Nie oczekując niczego w zamian.

6. Uważamy że w przypadku akcji centralnych ( w Warszawie ) musimy skupić się na kilku datach. Aby nie rozdrabniać się. Prosimy o propozycje tych dat ( z uwzględnieniem realiów czyli np. pogody). 3-5 akcji w Warszawie rocznie? Oczywiście mogą być akcje w Warszawie wymuszone w innych terminach przez anty demokratyczne działania władzy.

7. Decyzje o akcjach regionalnych podejmą Zarządy Regionów.

8. Uważamy że istota sensu i działań KOD opiera się na Regionach.

9. Regiony i Koła w Regionach działają wspaniale. Od ich działań zależy dotarcie do Obywateli naszego Kraju. Dosłownie i praktycznie. PIKOD-y, spotkania z ciekawymi osobami, otwarte dyskusje, nasze manifestacje w najmniejszych i najtrudniejszych miejscach . To nasz sposób na dotarcie do współobywateli. Trudny i mozolny. Ale zadziała. Dla nas, Członków Zarządu to jest niebywale ważne.

10. Z przyjemnością informujemy że wszystkie dotychczasowe wnioski Regionów o uzyskanie osobowości prawnych zostały zaakceptowane. To dobry kierunek w strukturach KOD i zarówno poważna odpowiedzialność.

11. Będziemy czynnie działać z Radą Koordynatorów Regionalnych, jako bardzo ważnym elementem naszej pracy.

12. Otwieramy, na wiele miesięcy, dyskusje nad ewentualnym biernym lub czynnym zaangażowaniem się KOD w zbliżające się wybory samorządowe.

13. Podobnie dyskusję o przyszłości działań KOD do najbliższych wyborów parlamentarnych i po nich.

14. Zaproponujemy do dyskusji zmiany w statucie KOD aby zlikwidować istniejące w nim niedoskonałości.

15. Podejmiemy pilne działania nad utworzeniem realnie działającej Rady Programowej KOD.

16. W trybie pilnym powołamy Rzecznika Prasowego KOD. Liczymy że podobnie swoich Rzeczników powołają Zarządy Regionów.

17. Prosimy o zgłaszanie pytań, uwag i propozycji na nasz adres . Postaramy się na nie odpowiedzieć indywidualnie lub na stronie ruchkod.pl . Również w następnych komunikatach Zarządu.

Podpisy pełnego składu Zarządu KOD.
10 podpisów.

Uwaga: wszystko powyższe jest całkowicie zmyślone i nie ma pokrycia w faktach.

Walter Chełstowski

Brak komentarzy: