czwartek, 21 kwietnia 2016

KOD ma patrona!

Komitet Obrony Demokracji otrzymał dziś zgodę Pani Profesorowej Zofii Bartoszewskiej na patronat nad naszym ruchem ś.p. profesora Władysława Bartoszewskiego.

Dziękujemy za zaufanie.To wielki zaszczyt i zobowiązanie dla całego Komitetu i dla każdego KOD-era i KOD-erki. Przede wszystkim zaś wielkie zobowiązanie wobec pamięci naszego Patrona. Pan Profesor pozostaje na zawsze wzorem Polaka, Patrioty, Obywatela i "człowieka przyzwoitego" , który poświecił całe swe życie walce o wolność, demokrację, poszanowanie człowieka i użycie gorzkich, dzielących doświadczeń raczej do budowania mądrej, wspólnej przyszłości, niż do pogłębiania i poszerzania istniejących już podziałów. Tym bardziej będziemy uważnie postępować w przestrzeni publicznej, aby nie nadużyć zaufania Bliskich oraz osób, dla których Pan Profesor Władysław Bartoszewski jest autorytetem.

Postać Pana Profesora, Jego dzieło, Jego spuścizna zawsze będzie drogowskazem dla naszego ruchu i dla każdego KOD-era i KOD-erki.

[informacja Biura Prasowego KOD]

Brak komentarzy: