czwartek, 14 kwietnia 2016

Oświadczenie ws. rezolucji Parlamentu Europejskiego.


W związku z przyjętą dzisiaj przez Parlament Europejski rezolucją ws. Polski, Komitet Obrony Demokracji wyraża zaniepokojenie faktem, że organy europejskie zmuszone są ponownie wydać tak stanowczą opinię. Jest to kolejne już stanowisko Europy wyrażające głęboka obawę i troskę o stan demokracji i praworządności w Polsce, za które odpowiedzialne są bezpośrednio działania obecnej władzy.

Dotychczasowe, negatywne reakcje, pochodziły jednak od ekspertów i prawników, oraz instytucji, które reprezentują. Parlament Europejski jest jednak najwyższym w Unii Europejskiej organem wybranym demokratycznie, reprezentującym nie instytucje, a narody Europy. Wspólna rezolucja największych frakcji w PE jest więc kolejnym, bolesnym dowodem na szkodliwość działań podejmowanych przez polski rząd i parlament, które skutecznie niszczą nie tylko przestrzeganie fundamentalnych wartości europejskich w Polsce, ale też jej wizerunek za granicą i pozycję na arenie międzynarodowej.

Rezolucja PE mówi jasno, iż "(Parlament Europejski) wzywa polski rząd do uszanowania, opublikowania i pełnego wprowadzenia w życie wyroku TK z 9 marca 2016 bez dalszych opóźnień, a także do wprowadzenia w życie wyroków z 3 i 9 grudnia 2015". PE "wzywa również polski rząd do pełnej implementacji rekomendacji Komisji Weneckiej". Jest to dokładnie to, o co KOD walczy i upomina się codziennie pod Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. KOD również domaga się, aby Premier Beata Szydło postanowiła przestrzegać prawa i wykonywać swoje obowiązki, tak jak zobowiązała się to robić, obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów.

Pamiętajmy też, jak dotkliwa dla wizerunku Polski możne być procedura, wszczęta przez Komisje Europejska w wyniku działań rządu: "Parlament Europejski popiera decyzje KE o uruchomieniu ustrukturyzowanego dialogu w ramach procedury kontroli praworządności, która powinna wyjaśnić, czy istnieje systemowe zagrożenie dla demokratycznych wartości i rządów prawa w Polsce; (...) wzywając Komisje do uruchomienia, w przypadku braku zastosowania się polskiego rządu do rekomendacji KE, drugiego etapu procedury i wydania +rekomendacji dotyczącej rządów prawa
oraz zaoferowania Polsce wsparcia w przygotowaniu rozwiązań, które wzmocnią rządy prawa".

Rozumiemy, że postępowanie Komisji było nieuniknione i ma na celu wyłącznie wsparcie praworządności w Polsce, a nie - jak nam się wmawia - jej karanie. Jest dla nas jednak zupełnie niezrozumiałe, jak polski rząd mógł doprowadzić do tak daleko idących działań ze strony instytucji UE. W imię własnych, niejasnych i wąsko rozumianych interesów, PiS sprowadził praworządność w zarządzanym przez siebie kraju do stanu zmuszającego Europe do reakcji. Sytuacja taka nie miała jeszcze miejsca w historii Unii i w naszej opinii jest niedopuszczalna.

Uważamy, że wystarczy już upokorzenia, które rząd funduje Polsce. Mamy nadzieje, ze otrzymawszy ten kolejny, jasny przekaz, wyrażający głębokie zaniepokojenie, ale tez troskę o Polskę, rząd nie postanowi znowu “obrazić się” na Europe i z uporem twierdzić, ze “demokracja w Polsce ma się dobrze”. Wierzymy tez, że zarówno Prezydent Andrzej Duda, jak i prezes Jarosław Kaczyński, tym razem nie zbagatelizują dokumentu, lecz wezmą sobie do serca rekomendacje w nim zawarte, pamiętając, ze maja one na celu wzmocnić Ich kraj, a dzięki temu Europe, która wspólnie tworzymy.

Komitet Obrony Demokracji

Brak komentarzy: