niedziela, 17 kwietnia 2016

Zbigniew Ziobro piastuje mandat poselski niezgodnie z polskim prawem!

Do Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP
Mimo, iż Zbigniew Ziobro został powołany na stanowisko Prokuratora Generalnego, cały czas piastuje mandat poselski. To niezgodne z polską konstytucją, która mówi, że mandatu posła i stanowiska prokuratora łączyć nie można!

Uzasadnienie

Konstytucja RP mówi, że prokurator nie może sprawować mandatu poselskiego [1]. Natomiast Kodeks Wyborczy wskazuje, że wygaśnięcie mandatu posła ma miejsce "w momencie powołania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła" [2]. Obowiązek stwierdzenia wygaśnięcia mandatu spoczywa na Marszałku Sejmu, który powinien zrobić to niezwłocznie w drodze postanowienia [3].
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pełniąc również od niedawna funkcję Prokuratora Generalnego posiada wszelkie uprawnienia prokuratorskie. Może wszczynać postępowania karne, wnioskować o tymczasowe aresztowanie, stawiać zarzuty. Jest przełożonym wszystkich prokuratorów i zarazem superprokuratorem. Dlatego zapis Konstytucji, na który się powołujemy, dotyczy również Ministra Ziobry [4].
[1] Konstytucja RP, art. 103 ust. 2 Strony Sejmowe
[2] Kodeks Wyborczy, art. 247 ust. 6 ArsLege.pl
[3] Kodeks Wyborczy, art. 249, ArsLege.pl

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Gdyby w ten sposób postąpił poseł opozycji, PiS nie zostawiłby na nim suchej nitki. A wszystkie prawicowe gazety krzyczałby o tym na pierwszych stronach. Pan Ziobro zapomniał, że prawo obowiązuje wszystkich, nie tylko obywateli i posłów z opozycji.