sobota, 1 kwietnia 2017

W duchu demokracji i odpowiedzialności za państwo, w imię Konstytucji żądam...

Fragment plakatu "Wyzwolenia" Wyspiańskiego
olsztyńskiego Teatru im. Jaracza
2 kwietnia mamy 20-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 25 maja 1997 roku Polacy przyjęli Konstytucję w referendum. Konstytucja jest wyrazem woli wolnego, obywatelskiego społeczeństwa. Stanowi o godności narodu, zaufaniu obywateli do państwa i wyznacza państwu zasady zarządzania krajem na poziomie demokracji państw Unii Europejskiej. Nie zgadzam się na zabór Konstytucji przez władzę! Nie zgadzam się na odebranie nam wolności i praw! Nie zgadzam się na wystawianie Polsce i Polakom fałszywego świadectwa w Europie!

W duchu demokracji i odpowiedzialności za państwo, w imię Konstytucji żądam:
1. Równości praw i poszanowania godności obywateli.
2. Trybunału Konstytucyjnego dla obywateli, a nie dla partyjnej władzy.
3. Niezawisłych, wolnych od polityki sądów.
4. Rozdziału państwa od kościoła.
5. Zaprzestania nieograniczonego szpiegowania obywateli.
6. Integracji, a nie izolacji z Unią Europejską.
7. Apolitycznej armii i szacunku dla polskiego munduru.
8. Integralnych i wolnych samorządów.
9. Ochrony, a nie dewastowania przyrody.
10. Realizacji obowiązujących Polskę umów i traktatów międzynarodowych oraz uwzględniania opinii i stanowisk instytucji międzynarodowych.

Żadna wybrana demokratycznie władza nie ma prawa łamać Konstytucji i niszczyć porządku prawnego państwa. Bez Konstytucji czeka nas anarchia, chaos, korupcja - ustawodawcze bezprawie bezkarnej władzy. Nie będziemy w takim państwie ani wolni, ani bezpieczni, a Polska straci wiarygodność i z takim trudem wypracowaną pozycję w świecie.

Grażyna Binek

Brak komentarzy: