sobota, 8 kwietnia 2017

Dlaczego KOD się rozpada?

Komitet Obrony Demokracji niewątpliwie przeżywa duży, wewnętrzny kryzys. Różne są tego przyczyny. Jedną z nich jest biurokratyczna nadgorliwości i nawykowy autorytaryzm niektórych osób, obdarzonych funkcjami (przeczytaj także Ciało przedstawicielskie - służba, nie władza !).  W jakimś stopniu świadczy to o słabym zakorzenieniu nawyków demokracji i umiejętności dyskutowania. KOD jest taki, jakie jest społeczeństwo. Zmienianie świata na lepsze musimy zaczynać od samych siebie. Potrzebna jest praca u podstaw.

Przykładem niech będzie poniższy regulamin. Bardzo szczegółowy, napisany z ogromnym zadęciem, z wielkimi słowami... ale w zasadzie niemożliwy do zastosowania, gdyby go potraktować poważnie. Daje dużą możliwość dowolnego stosowania. Wiele sformułowań wziętych jest mentalnie z epoki słusznie minionej.

Jednym słowem jest to bezproduktywny przerost formy nad treścią, utrudniający dyskusję. Zupełnie mija się z potrzebami i dotychczasową praktyką. Facebook zamiast użyteczną formą komunikacji staje się w takim podejściu organizacją w organizacji, żyjącej własnym życiem, w dużym oderwaniu od rzeczywistości. Na szczęście ten regulamin jest tylko jednym przykładem pośród wielu normalnie funkcjonujących grup członkowskich na Facebooku. Ale i o taką drzazgę we własnym oku warto zadbać. Bo otwartych, myślących samodzielnie i aktywnych ludzi uwiera i drażni taka "drzazga".

Stanisław Czachorowski

Regulamin grupy SKOD [...]

    1.        Zasady ogólne.
                1.1.         Grupa “SKOD [,...]”, zwana dalej grupą, jest oficjalną grupą regionu [....] Stowarzyszenia KOD.
                1.2.        Grupa ma charakter roboczej grupy dyskusyjnej na tematy związane ze sprawami naszego  regionu KOD oraz kanału informacyjnego o naszych działaniach w regionie.
Grupa nie jest prasówką, forum dyskusyjnym na wszystkie tematy, serwisem plotkarskim, ani sposobem na spędzanie wolnego czasu.
                1.3.        Jej głównym zadaniem jest usprawnienie działania i przepływu ważnych informacji między członkami regionu [,...].
                1.4.        Rozmowy na tematy ogólne powinny skutkować konkretnymi pomysłami i działaniami.

    2.        Członkostwo w grupie:
                2.1.        Do grupy mogą należeć członkowie KOD z regionu [....] Stowarzyszenia KOD oraz obserwatorzy z zarządu nadrzędnego KOD.
                2.2.        Członkostwo w grupie nie jest obowiązkowe (choć wskazane), ani bezwarunkowe. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest bycie zarejestrowanym członkiem SKOD i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
                2.3.        Aby przyjąć kandydata do grupy administrator udostępnia kandydatowi regulamin i wysyła mu prywatną wiadomość z pytaniem "Czy zobowiązuje się Pan/Pani do przestrzegania regulaminu grupy?".  Kandydat przyjmowany jest po udzieleniu odpowiedzi twierdzącej.

    3.        Użytkownicy grupy mają prawo:
                3.1.        Publikować posty na tablicy grupy.
                3.2.        Komentować już opublikowane posty.
                3.3.        Korzystać z materiałów publikowanych na tablicy grupy.
                3.4.        Kontaktować się z członkami grupy przez czat (aplikację Messenger).
                3.5.        Zawierać znajomości wśród członków grupy.
                3.6.        Brać czynny udział w działaniach grupy, informować o ważnych ich zdaniem wydarzeniach i zjawiskach związanych z działalnością KOD.
                3.7.        Wnioskować o zmianę treści regulaminu.

    4.        Użytkownicy grupy są zobowiązani:
                4.1.        Dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem, netykietą i regulaminem Facebooka.
                4.2.        Przede wszystkim dbać o sprawne realizowanie celów Stowarzyszenia KOD.
                4.3.        Dbać o atmosferę koleżeństwa i solidarności oraz wysokie morale w grupie.
                4.4.        Korzystając z dobrodziejstw grupy przestrzegać prawa, zasad współżycia społecznego, kultury osobistej, netykiety, regulaminu Facebooka i niniejszego regulaminu grupy.
                4.5.        Unikać i łagodzić konflikty i kłótnie.
                4.6.        Szczególnie skrupulatnie dbać o wizerunek KOD i powstrzymywać się od wszelkich wypowiedzi mogących godzić w dobre imię KOD, co jest naszym naszym statutowym obowiązkiem.
                4.7.        Stosować krytykę konstruktywną w przypadkach wymagających interwencji. Krytyka konstruktywna polega na wskazaniu problemu i zaproponowaniu jego rozwiązania, przy czym nie może łamać punktu 6 regulaminu.
                4.8.        Zgłaszać wszelkie treści łamiące regulamin do moderacji. (“Zgłoś administratorowi”, lub na priv któregoś z adminów lub moderatorów).

    5.        Zasady publikowania postów na tablicy grupy:
                5.1.        Należy dbać o wysoki poziom merytoryczny publikowanych materiałów i dyskusji.
                5.2.        Post powinien bezpośrednio dotyczyć spraw naszego regionu KOD (naszej grupy lokalnej) oraz naszych działań w regionie. Unikamy ogólnych tematów także społeczno-politycznych, zwłaszcza niezwiązanych z demokracją, KOD-em i sprawowaniem władzy w Polsce.
                5.3.        Będą kasowane:
                            5.3.1.        posty z niedostępnymi załącznikami;
                            5.3.2.        petycje i akcje niezwiązane z działalnością KOD;
                            5.3.3.        materiały zdublowane;
                            5.3.4.        linki do materiałów starych i nieaktualnych;
                            5.3.5.        linki do mało wiarygodnych miejsc w Internecie (tabloidy, serwisy plotkarskie, szczujnie);
                            5.3.6.        linki do materiału w języku obcym bez streszczenia w języku polskim;
                            5.3.7.        materiały o kontrowersyjnej treści, wzbudzające nadmierne negatywne emocje (patrz punkt 6);
                            5.3.8.        posty niezwiązane z działalnością i obszarem zainteresowania KOD;
                            5.3.9.        materiały godzące w dobre imię KOD,
                          5.3.10.        uwagi personalne (także w formie grafik i memów), zwłaszcza obraźliwe, poniżające, szydercze i zniesławiające;
                          5.3.11.        treści reklamowe;
                          5.3.12.        będące próbą jątrzenia i skłócania grupy (trolling, flame wars);
                          5.3.13.        treści spamerskie (także flooding i treści generowane przez wirusy).
                5.4.        Usuwając post administrator wysyła prywatną wiadomość do autora z wyjaśnieniem powodu skasowania tekstu. Gdy autor nie ma administratora w kręgu znajomych FB, powinien sprawdzić zakładkę “Inne” na czacie lub w Messengerze, gdyż tam znajdzie się wiadomość od administratora.
                5.5.        W przypadku usunięcia komentarza, administrator umieszcza stosowną uwagę w komentarzach do danego postu.

    6.        Użytkownikom grupy zabrania się:
                6.1.        umieszczać w komentarzach wypowiedzi niezwiązanych z tematem postu, do którego się odnoszą (off topic). Komentarze takie będą usuwane po wezwaniu autora do ich zmodyfikowania lub usunięcia.
                6.2.        Publicznego krytykowania innych osób, zwłaszcza członków grupy. Chodzi o wypowiedzi odnoszące się bezpośrednio personalnie. Dopuszczalne są uwagi krytyczne odnoszące się do wypowiedzi lub działań innych osób, ale wypowiedziane w sposób nienaruszający czci danej osoby.
                6.3.        Siania defetyzmu, bezproduktywnego narzekania, niszczenia morale grupy.
                6.4.        Kopiowania postów i komentarzy z tej grupy w celu udostępniania ich osobom nie należącym do grupy.
                6.5.        W dyskusji używać argumentów niemerytorycznych, ad personam, ad populum, itp.
                6.6.        Niedopuszczalne jest umieszczanie na tablicy grupy treści:
- rasistowskich,
- ksenofobicznych,
- homofobicznych,
- seksistowskich,
- dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu,
- wulgarnych,
- chamskich,
- niekulturalnych,
- pornograficznych,
- reklamowych,
- spamerskich,
- obrażających,
- będących mową nienawiści,
- nawołujących do przemocy,
- lub łamiących prawo w jakikolwiek sposób.
                6.7.        Przez obrażanie rozumie się wypowiedzi:
- odnoszące się do innych osób,
- oraz poniżające te osoby, lub je wyśmiewające, wyszydzające, stawiające je werbalnie w kompromitujących sytuacjach, raniące, niesprawiedliwe, powodujące naruszenie ich czci, obniżenie poczucia własnej wartości, zniesławiające, szkalujące i oczerniające. Obrażanie może, lecz nie musi być wulgarne, częściej nie jest.
                6.8.        Nie jest obrażaniem wypowiedź wskazująca na czyjeś faktyczne czyny lub słowa, dlatego dopuszczalne są wypowiedzi krytyczne i oceniające. Należy jednak starannie dbać o to, żeby przy okazji krytyki nie łamać regulaminu, zasad kultury, netykiety lub prawa, nie dać powodu do wszczęcia awantury i nie inicjować rozłamu grupy.
                6.9.        Szczególnie uczulamy na wypowiedzi mogące być zniesławieniem prezydenta, ponieważ jest to przestępstwo podlegające karze do 3 lat pozbawienia wolności i ścigane z urzędu.
              6.10.        Zabronione jest trollowanie, czyli wielokrotne zamieszczanie w grupie postów prowokacyjnych lub jątrzących, wszczynających awantury, obrażających, zniesławiających, na tematy niezwiązane z profilem grupy, nieprawdziwych.
              6.11.        Zabroniony jest flooding – wysyłanie identycznych wiadomości w krótkich odstępach.
              6.12.        Zabronione są flame wars - kłótnie internetowe, wojny na obelgi, także długie, emocjonalne i zaciekłe dyskusje na tematy niemożliwe do rozstrzygnięcia.

    7.        Administrowanie i moderowanie.
                7.1.        Dyskusje w grupie są moderowane, a posty selekcjonowane po publikacji pod względem zgodności z regulaminem.
                7.2.        Głównym zadaniem administratorów i moderatorów (skrótowo zwanych dalej administratorami)  jest dbanie o pozytywny publiczny wizerunek KOD i sprawne realizowanie celów Stowarzyszenia KOD.
                7.3.        Administratorów grup regionalnych i lokalnych w regionie powołuje i odwołuje zarząd regionu.
                7.4.        Administratorem może zostać wyłącznie osoba, która jest członkiem SKOD, oraz która:
- ma doświadczenie w pełnieniu tej funkcji
- lub pomyślnie przeszła szkolenie w tym zakresie,
- potrafi rozwiązywać konflikty i im zapobiegać,
- nie jest skonfliktowana z osobami w grupie, którą ma administrować,
- nie jest członkiem organu władzy w SKOD.
                7.5.        Każdy członek regionu W-M może zgłosić swoją kandydaturę na administratora grupy przewodniczącemu zarządu regionu, który następnie przedstawia kandydata zarządowi regionalnemu oddziału [...]. W razie potrzeby przeprowadza się szkolenie kandydatów.
                7.6.        Nowy administrator przechodzi okres próbny pod opieką starszego stażem administratora wyznaczonego przez zarząd.
                7.7.        Administratorzy podejmują decyzje zgodne z niniejszym regulaminem.
                7.8.        Administratorzy zobowiązani są do zachowania bezstronności i dobrej woli.
                7.9.        Administratorzy decydują jednoosobowo, w przypadkach wątpliwych konsultując się z innymi administratorami i przeprowadzając głosowanie.
              7.10.        Administrator ma obowiązek odmówienia żądaniu, które nakłania go do łamania regulaminu lub statutu SKOD. Dotyczy to zwłaszcza żądań członków władz stowarzyszenia.
              7.11.        O fakcie żądań łamania regulaminu lub statutu SKOD administrator niezwłocznie powiadamia zarząd regionalny pisząc maila na adres [,...].
              7.12.        W razie niedającej się uzgodnić różnicy zdań wśród administratorów, mają oni obowiązek powstrzymać się od podjęcia decyzji i niezwłocznie zawiadomić członka zarządu opiekującego się administratorami lub przewodniczącego regionu.
              7.13.        Administratorzy działający wbrew niniejszemu regulaminowi lub uchwałom zarządu regionu, zostaną zdyscyplinowani przez zarząd.
              7.14.        Administratorowi łamiącemu regulamin lub uchwały zarządu, zarząd może udzielić upomnienia, nagany lub odwołać go z funkcji administratora, w zależności od stopnia naruszenia regulaminu.
              7.15.        W przypadku rażącej samowoli administratora, członek zarządu opiekujący się administratorami może samodzielnie podjąć decyzję zapobiegającą samowoli, po czym niezwłocznie powiadamia zarząd o zaistniałej sytuacji.
              7.16.        Osoba odwołana z funkcji administratora nie może ponownie obejmować tej funkcji.
              7.17.        Administratorzy dokumentują swoje działania na wypadek skargi lub odwołania.
              7.18.        Skargę na nieregulaminowe działania administratora można zgłosić na adres: [,...].
              7.19.        Od decyzji administratora można odwołać się do zarządu regionalnego pisząc odpowiedni wniosek na adres [,...]
              7.20.        Bezpodstawne, złośliwe lub merytorycznie nieuzasadnione skargi na administratorów mogą spowodować zdyscyplinowanie członka grupy przez instancję odwoławczą (zarząd regionu).
              7.21.        Publiczne kwestionowanie decyzji administratora przez osobę ukaraną za złe zachowanie jest zabronione i skutkuje żółtą lub czerwona kartką.
              7.22.        Administratorzy stosują następujące środki dyscyplinowania osób łamiących regulamin:
                          7.22.1.        zablokowanie komentowania danego posta w przypadku dyskusji niemerytorycznej lub w inny sposób łamiącej regulamin.
                          7.22.2.        Upomnienie - dotyczy łagodnych naruszeń regulaminu. Osoby po upomnieniu powinny zastosować się do wskazówek w nim zawartych także w przypadku późniejszych swoich wypowiedzi.
                          7.22.3.        Ostrzeżenie - żółta kartka - dotyczy poważniejszych  lub uporczywych naruszeń regulaminu. Osoba ostrzeżona powinna niezwłocznie (nie dłużej niż pół godziny) zastosować się do ostrzeżenia.
                          7.22.4.        Drugie ostrzeżenie - druga żółta kartka. Niezastosowanie się do drugiego ostrzeżenia w ciągu 10 minut będzie skutkować usunięciem wypowiedzi (postu lub komentarza).
                          7.22.5.        Czerwona kartka - czyli usunięcie wypowiedzi. Stosowana w przypadku świadomego niezastosowania się członka grupy do drugiego ostrzeżenia lub od razu w przypadku rażącego naruszenia regulaminu bądź przepisów prawa lub konieczności skasowania trzykrotnie wypowiedzi danej osoby w ciągu tygodnia.
                          7.22.6.        Ban - czyli usunięcie członka z grupy. Stosowany w przypadku drugiej czerwonej kartki dla tego samego członka grupy:
- ban tygodniowy - stosowany dla ostudzenia nadmiernie rozpalonych emocji. Nie można skrócić okresu bana tygodniowego;
- ban bezterminowy, stosowany, gdy dany członek grupy nie rokuje poprawy i uporczywie lub rażąco łamie regulamin grupy.
              7.23.        Istnieje możliwość ponownego przyjęcia do grupy osoby zbanowanej bezterminowo, lecz wyłącznie wówczas, gdy osoba ta zobowiąże się do bezwarunkowego przestrzegania regulaminu grupy. Jeśli osoba ta znów zacznie łamać regulamin, może zostać zbanowana szybciej, niż po pełnym cyklu ostrzeżeń.
              7.24.        Po dwukrotnym bezterminowym banie osoba ta nie może być przyjęta po okresie nieobecności krótszym niż 3 miesiące.
              7.25.        Kategorycznie zabronione jest blokowanie administratorów i moderatorów grupy. Jeśli na prośbę administratorów użytkownik nie odblokuje ich wszystkich niezwłocznie, zostanie usunięty z grupy z banem. Ponownie przyjęcie będzie możliwe dopiero po odblokowaniu wszystkich moderatorów i administratorów grupy.

    8.        Zasady końcowe.
                8.1.        Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 19.02.2017 r. uchwałą zarządu regionu nr [,...].
                8.2.        Tym samym regulamin poprzedni traci moc obowiązującą.
                8.3.        Zarząd regionu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu grupy. Regulamin zmieniony także obowiązuje wszystkich członków grupy.

1 komentarz:

Maria pisze...

Czerwona kartka dla Autorów.... A poza tym, to już tylko śmiechem, śmiechem.... :-)