środa, 30 marca 2016

Obywatele dla Edukacji

Obywatele dla Edukacji to ruch społeczny organizacji i osób działających na rzecz polskiej szkoły. Tworzymy forum ponadpartyjnej debaty publicznej i współpracy wszystkich tych, którzy troszczą się o edukację, jej jakość i przyszłość. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie obywatelskiej polityki edukacyjnej w Polsce.
 Zamierzamy:
– działać na rzecz odpartyjnienia polityki edukacyjnej,
– pobudzać debatę publiczną i otwartą wymianę poglądów oraz informacji o wyzwaniach, sukcesach i problemach polskiej oświaty, – tworzyć i upowszechniać wysokie standardy debaty o edukacji,
– mobilizować obywateli do szerokiego udziału w debatach i decyzjach na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym,
– formułować i monitorować rozwiązania prawne dotyczące edukacji.

Chcemy także działać na rzecz wypełnienia społecznie wypracowanych postulatów „Porozumienia dla Edukacji”.

Więcej na stronie: http://obywateledlaedukacji.org/

Brak komentarzy: