czwartek, 3 marca 2016

ZaKODowani w teatrze w Elblągu

Wizyta koordynatora krajowego Komitetu Obrony Demokracji Radomira Szumełdy była pretekstem do rozmowy o przyszłości ruchu. Padały pytania o finansowanie organizacji, plany na przyszłość, powiązania z partiami politycznymi i dlaczego Trybunał Konstytucyjny jest taki ważny. Zobacz zdjęcia z dzisiejszego (2 marca) spotkania w Elblągu.
- Zostaliśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym – poinformował podczas dzisiejszego (2 marca) spotkania w Elblągu Radomir Szumełda, koordynator krajowy i członek zarządu Komitetu Obrony Demokracji. - Pozwoli nam to prowadzić sformalizowaną działalność, a także ubiegać się o granty finansowe.
     Dotychczas KOD działał jako grupa nieformalna, co poważnie ograniczało jego możliwości.
     - Dotychczas organizację demonstracji i wieców pokrywaliśmy ze zbiórek publicznych – mówił Radomir Szumełda. - Koszt niedzielnej demonstracji solidarnościowej z Lechem Wałęsą w Gdańsku to 25 tys. zł.
     Także wynajęcie Małej Sceny w Teatrze im. A. Sewruka na spotkanie elbląskich sympatyków spowodowało koszty.
     - Dyrektor teatru zażyczył sobie 1320 zł za wynajęcie sceny – poinformował Tadeusz Kawa z elbląskiego oddziału KOD – u.
     Komitet Obrony Demokracji, oprócz marszów i pikiet, planuje także działania edukacyjne skierowane do wielu grup społecznych na temat porządku konstytucyjnego, konstytucji, demokracji liberalnej. Część KODerów chce zorganizować kampanie społeczne, edukacyjne, lekcje edukacyjne w szkołach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Podstawowym celem organizacji pozostanie obrona porządku konstytucyjnego, wolnych mediów oraz Trybunału Konstytucyjnego. Wielu ludzi uważa trybunał za organ nie mający bezpośredniego przełożenia na życie codzienne zwykłego obywatela.
     - Trybunał Konstytucyjny w 2015 r. orzekł, że niepodnoszenie przez kilka lat kwoty wolnej od podatku nie było zgodne z konstytucją – przypomniał Radomir Szumełda.
     Padła też kwestia przekształcenia się Komitetu Obrony Demokracji w partię polityczną i startu w wyborach. Członek zarządu KOD zdradził, że pojawiły się pomysły przekształcenia KOD w „antypisowski AWS”, wystawienie własnych list wyborczych.
     - Grupujemy ludzi od lewicy do prawicy – mówił koordynator krajowy KOD. – Łączy nas obrona państwa prawa, ale nie uzgodnimy wspólnych szczegółowych rozwiązań np. w sprawie oświaty.
     (...)

     W najbliższym czasie elbląski oddział Komitetu Obrony Demokracji planuje spławianie kaczek z okazji pierwszego dnia wiosny.
     - Zrobimy misia na miarę naszych możliwości, czyli kaczkę – śmiała się Angelika Domańska z elbląskiego KOD – u.
Sebastian Malicki

Brak komentarzy: