środa, 24 sierpnia 2016

Z cyklu - Prze-myślenia

Patrzymy jak na naszych oczach, przeinaczają demokrację w sposób planowy i przemyślany. Robią to w świetle nowo-tworzonego prawa…. Jak kropla po kropli drąży skałę to tak Oni przepis po przepisie…. zmieniają, zmieniają, zmieniają…Także w najbliższych miesiącach PiS wielokrotnie będzie stanowił nowe prawo. Tylko jakie ono będzie?

Oczywistą oczywistością jest, że zamieszanie z trybunałem konstytucyjnym, to nie kwestia wyboru sędziów, ale takie ustawienie tego, żeby ten trybunał nie mógł działać…. Konflikt o Trybunał ma też inne dno – być może jest medialna przykrywka tematyczna dla innych mniej i mało widocznych posunięć ekipy rządzącej.

Kto będzie następny? Rzecznik praw obywatelskich, NIK, Komisja Nadzoru Finansowego itp., czy też o czym ostatnio się mówi Regionalne Izby Obrachunkowe? Należy zwrócić uwagę co się dzieje w PFRON. Jakie są propozycje zmian w NFZ? W co połączą się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego?

W ekstremalnej wersji wyborów za cztery lata też już może nie być. Logika działań na to wskazuje. Oni już nie mają wyjścia, muszą iść w stronę dyktatury… Jeżeli prawdą jest, że teoretycznie dziś prezydent powinien być postawiony przed trybunał stanu i osądzony przezeń za łamanie konstytucji - oni nie będą chcieli oddać władzy, bo wtedy ruszyłby proces penalizacji ich czynów….

Inna sprawa, bardzo zastanawiająca, to portret psychologiczny wyborcy ekipy rządzącej. Zastanawiam się gdzie są u takiego wyborcy granice akceptacji tego co będą robić i jak długo można być przekonanym, że robią to, żeby ulepszyć państwo?

Zamyślony

Brak komentarzy: