czwartek, 4 sierpnia 2016

Dlaczego PiS chce zlikwidować polskie gimnazja?

Merytorycznego uzasadnienia dla likwidacji gimnazjów nie ma. Działały dobrze, pozytywne efekty zostały udokumentowane wynikami edukacyjnymi. Pani minister nie przedstawiła żadnego merytorycznego uzasadnienia. Zmiana dla samej zmiany. Przy okazji reformy zlikwidowane zostaną szkoły podstawowe a w ich miejsce powołane zostaną szkoły powszechne. To nie tylklo zmiana nazwy. W wyniku reorganizacji wymienionych zostanie chyba 40 tys. dyrektorów. Być może to jest główny cel "reformy" - pazerność "dojnej" zmiany na wszelkie możliwe stanowiska.

Brak merytorycznego i organizacyjnego przygotowanie tej reformy spowoduje nie tylko zwolnienia nauczycieli ale i duży chaos. Nic dziwnego, że coraz bardziej wrze nie tylko w środowisku nauczycielskim.

St. CzachorowskiBrak komentarzy: