środa, 31 sierpnia 2016

Likwidacja gimnazjów?

"Uważamy, że nie ma żadnych poważnych argumentów za tą zmianą. Sondaż opinii publicznej w tym zakresie, przeprowadzony na statystycznej próbie społecznej, w tym wśród osób, które nie miały żadnej styczności z gimnazjami, nie jest wystarczającą przesłanką do podejmowania takiej brzemiennej w skutki decyzji – piszą samorządowcy. Ich zdaniem likwidacja gimnazjów (także w formule „wygaszania”), spowoduje zniweczenie wysiłku organów prowadzących ten rodzaj szkół. - Od ich utworzenia w 1999 roku samorządy wydały na ich funkcjonowanie (w cenach bieżących) łącznie 130 miliardów złotych, w tym 8 miliardów na inwestycje. Także inne podmioty zorganizowały (w tym zbudowały i wyposażyły) i prowadzą 755 gimnazjów w całej Polsce. Są to przede wszystkim organizacje obywatelskie, a także kościół katolicki. Ich nakłady na te szkoły nie są znane, ale z pewnością znacznie przekraczają 10 mld zł – wylicza ZMP."

(czytaj całość wypowiedzi)

#RatujmyPolskieDzieci 
#EdukacjaNarodowa

Brak komentarzy: