wtorek, 7 czerwca 2016

25 lat temu Jan Paweł II odwiedził Olsztyn25 lat temu Jan Paweł II odwiedził Olsztyn - 5 i 6 czerwca 1991 roku. W homilii podczas mszy na błoniach stadionu 6 czerwca mówił o prawdzie w kontekście VIII przykazania: "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu", które – jak stwierdził – „w szczególny sposób wiąże się z prawdą”.

Dziś, gdy jesteśmy podzieleni na zdrajców i patriotów, na ludzi lepszego i gorszego sortu - warto posłuchać i przypomnieć sobie, co wtedy JP II mówił. A mówił m.in.: "Wolność publicznego wyrażenia swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych – dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje – może właśnie błędne – stanowisko. (...) W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania – przynajmniej w wymiarze społecznym – jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne.” Ta prawda powinna być normą, „która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. (...) Dzisiaj czeka nas praca nad mową, jaką się posługujemy. Ogromna praca."

Tadeusz Prusiński

Brak komentarzy: