niedziela, 19 marca 2017

Co z naszą Konstytucją? Manifestacja w Olsztynie


Uwaga - manifestacja została odwołana i przeniesiona na inny termin. 


2 kwietnia w godzinach 12:00 - 14:00
Manifestacja, Stare Miasto, Olsztyn, 

Dwadzieścia lat temu Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP. Jako jeden z fundamentów ustroju państwa została w Konstytucji sformułowana zasada podziału i równoważenia się władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Zasada trójpodziału władzy, powszechnie uznawana za jeden z filarów demokratycznego państwa, obecnie jest odrzucana przez sprawujących w Polsce władzę.

Świętując rocznicę uchwalenia Konstytucji jednocześnie chcemy wyrazić nasz sprzeciw przeciwko łamaniu Konstytucji przez rządzących.

Powołując się na nasze prawa zapisane w Konstytucji żądamy:
  • poszanowania godności wszystkich obywateli, bez względu na ich światopogląd i przekonania polityczne, 
  • zaprzestania inwigilacji obywateli w Internecie przez służby specjalne, 
  • ścisłej współpracy z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, nie z San Escobar 
  • apolitycznej armii i szacunku dla munduru polskiego żołnierza, 
  • sądów niezależnych od polityków, 
  • opublikowania wyroku TK z dnia 9 marca 2016 roku. 
  • rozdziału państwa od kościoła, - ochrony, nie dewastacji środowiska naturalnego przez sprawujących władzę.
Marta Kamińska

Więcej na Facebooku

Brak komentarzy: