poniedziałek, 24 lipca 2017

Zakazane piosenki roku 2017

(Lipcowa manifestacja w Olsztynie, fot. S. Czachorowski)

Bardzo znamienne jest to, że w lipcowych demonstracjach Polacy mocno manifestują przywiązanie do wartości europejskich (i chrześcijańskich, ale nie nachalnych i otwartych na świat). Obok polskiego hymnu śpiewają "Odę do radości". Symboliczne zdjęcie: barwy Unii Europejskiej i Polski.

Kwitnie też sztuka i satyra uliczna, pojawiają się nowe grafiki, fraszki pisane kredą na chodniku oraz nowe piosenki. W bardzo mocnym nawiązaniu do polskiej i europejskiej historii. Na lipcowych wiecach buduje się nowa wspólnota, solidarna, ponadpartyjna, obywatelska i zorientowana pozytywnie na przyszłość. Buduje się solidarność międzypokoleniowa i między różnymi światopoglądami. Demokracja jest żywą wartością dla wielu - chcemy się różnić pięknie. Wytrwała i mozolna praca u podstaw. To budzi optymizm co do naszej przyszłości.

Stanisław Czachorowski


Brak komentarzy: