poniedziałek, 17 lipca 2017

Łańcuch światła- Olsztyn cz. 2


12 lipca Sejm, a 14 lipca Senat przyjęli dwie Ustawy likwidujące w Polsce trójpodział władzy i niezależne sądownictwo. Minister sprawiedliwości zyskał niespotykaną po '89 roku władze nad sądami powszechnymi. Oznacza to praktycznie koniec demokratycznego państwa prawa i wprowadzenie jednolitej i niekontrolowanej władzy w Państwie. Ustawy te zostały obecnie przesłane do Prezydenta i oczekują na jego podpis. Podpis który zatwierdzi dokonany przez Sejm i Senat faktyczny zamach stanu.


Nie możemy do tego dopuścić. W tym momencie ważą się losy naszej Ojczyzny, tego czy Polska pozostanie państwem prawa, państwem demokratycznym, czy też wrócimy do systemu w którym władza wykonawcza kontrolowała władzę sądowniczą, a przedstawiciele rządzącej partii decydowali o zapadających w sądach wyrokach.

Tych wszystkich którzy nie pragną powrotu PRL zapraszamy w dniu 19 lipca o godzinie 19.30 na ulicę Dąbrowszczaków 44 w Olsztynie, gdzie przed siedzibą Sądu Rejonowego chcemy zademonstrować nasz sprzeciw wobec niszczenia państwa, wobec demontażu niezależnego sądownictwa. Tak jak w niedzielę zabierzmy ze sobą świece i znicze, stwórzmy kolejny łańcuch światła w Olsztynie aby pokazać władzy, że nie godzimy się na wprowadzania zmian zmiany naruszających nie tylko Konstytucję RP, ale również europejskie standardy państwa prawa.


___________________________________________________
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw przyznaje ministrowi sprawiedliwości arbitralne prawo do powoływania i odwoływania prezesów sądów, zakłada możliwość odwołania wszystkich dotychczasowych sędziów prezesów, wiceprezesów, przewodniczących wydziałów w ciągu 6 miesięcy bez jakiegokolwiek uzasadnienia, zakłada natychmiastowe usunięcie wszystkich sędziów Sądu Najwyższego z wyjątkiem tych na których dalsze orzekanie pozwoli Zbyszek Ziobro, przyznaje ministrowi sprawiedliwości dostęp do akt każdej sprawy sądowej celem „reprezentowania Polski przed sądami czy organizacjami międzynarodowymi”.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i wybór nowych członków przez Sejm, a nie jak było do tej pory samorząd sędziowski.

Brak komentarzy: