sobota, 8 lipca 2017

Polak patriota jest Europejczykiem

"Polak patriota jest Europejczykiem, Polak nacjonalista jest wrogiem Europy"

"Bo wolność jest trudna. Trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, które dotykają innych. Dlatego chętnie oddajemy tę wolność tym, którzy obiecują, że taką odpowiedzialność zbiorową podejmą. Oni wielokrotnie zdążyli nas rozczarować. Efektem jest rosnąca coraz bardziej nieufność wzajemna. A tam, gdzie nie ma zaufania między ludźmi, tak pojawia się lęk. Z kolein lękiem łatwo jest politycznie manipulować i mamy spiralę prowadzącą do coraz większych podziałów."

O. Jan Andrzej Kłoczkowski, "Ja się boję", Tygodnik Powszechny", 9 lipca 2017

https://www.tygodnikpowszechny.pl/ja-sie-boje-148951


Brak komentarzy: