wtorek, 19 czerwca 2018

Wzywamy wszystkich polityków partii rządzącej.. do natychmiastowej dymisji. Dlaczego?

Wzywamy wszystkich polityków partii rządzącej.. do natychmiastowej dymisji.. oraz bezwzględnego poparcia partii opozycyjnych.. albowiem zgodnie z tezami zawartymi w oświadczeniach polityków z partii PIS.. mamy w Polsce najsilniejszą opozycję na całej kuli ziemskiej..

O tak piekielnej sile cywilizowany świat jeszcze nigdy nie słyszał.. wszak zgodnie z przekazem aktualnych włodarzy kraju nad Wisłą.. polska opozycja jednym ruchem palca.. doprowadziła do tego że 14 najbardziej rozwiniętych państw na naszym Kontynencie.. pchnęło głosami swoich ambasadorów procedurę z art.7 do kolejnej fazy..

Co więcej.. zgodnie z dzisiejszym oświadczeniem rzecznika antyeuropejskiej partii.. to polska opozycja doprowadziła do tego.. że kilkadziesiąt unijnych państw jest za tym.. aby powiązać unijne dopłaty z przestrzeganiem praworządności.. To trzeci rok z rzędu.. gdy politycy odpowiedzialni za kraj nad Wisłą.. permanentnie podkreślają jakoby pół świata tańczyło tak jak zagra polska opozycja.. a zatem widzimy tylko jedno rozwiązanie w takiej sytuacji.. Natychmiastowa dymisja i ustąpienie miejsca ludziom.. których siła rażenia jest niespotykana w dzisiejszych czasach! Należy bardzo wyraźnie podkreślić.. że nigdy w ponad tysiącletniej historii.. polska opozycja nie odgrywała tak kluczowej roli na arenie międzynarodowej.. a wyczyny partii pozostających w mniejszości są niespotykane..

Rzadko się zdarza aby opozycja w jakimkolwiek państwie.. przekonała rządy innych krajów do określonych działań.. tymczasem wedle oświadczeń Prezydenta.. Premiera.. Marszałków Sejmu i Senatu.. poszczególnych ministrów.. i ludzi kluczowych w państwie polskim.. dzisiejsza opozycja potrafi przekonać do swoich racji nie tylko głównych rozgrywających na naszej planecie.. ale również koalicje które zrzeszają kilkadziesiąt państw! To sytuacja bez precedensu.. i dla dobra polskiej racji stanu należy ten fakt bezwzględnie wykorzystać.. a co za tym idzie.. zainstalować partie opozycyjne w samym środku decyzyjnego spektrum! Być może już nigdy nie będzie kolejnej okazji do tego.. aby demokratyczne rządy kilkudziesięciu krajów na świecie.. wykonywały polecenia które płyną z Polski.. a to jednorazowa szansa aby stać się głównym rozgrywającym na świecie!

Pulse of Europe - Polska

Brak komentarzy: