czwartek, 14 czerwca 2018

Protest Studentów w Olsztynie przeciwko Ustawie 2.0

15 czerwca o godzinie 10.00  przed Biblioteką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rozpocznie się protest Studentek i Studentów UWM przeciwko planom wprowadzenia przez Jarosława Gowina i rząd Ustawy 2.0. Organizatorzy- Akademicki Komitet Protestacyjny Olsztyn- wskazują iż solidaryzują się z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i popierają ich postulaty.

Organizatorzy wskazują że walczą o:


1. Demokratyzację uczelni. Zagwarantowanie w ustawie wyborów przedstawicieli społeczności akademickiej do wszystkich organów decyzyjnych i kierowniczych oraz zwiększenia standardów demokratycznych przy wyborach rektorskich.
2. Autonomię uczelni. Pozbawienia rady uczelni prawa do przedstawiania kandydatów na rektora i ustalania strategii uczelni.

3. Utrzymanie struktury wydziałowej. Utrzymania istnienia struktury wydziałowej na poziomie ustawy.
4. Uczelnię bez polityków. Zaprzestanie ataków na niezależność nauki i zabezpieczenie wolności badań przed stronniczą konstrukcją programów grantowych oraz ingerencjami politycznymi.
5. Gwarancję transparentności. Zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji publicznej oraz transparentności decyzji finansowych i administracyjnych w obrębie uniwersytetu.
6. Zwiększenie finansowania. Zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego (w sumie min. do 2% PKB z budżetu państwa) w ciągu najbliższych lat.
7. Zapewnienie godnych warunków socjalnych. Upowszechnienia i waloryzacji stypendiów socjalnych i naukowych na wszystkich szczeblach kształcenia oraz ulepszenia infrastruktury: akademików i Domów Pracownika Naukowego, tak by zniwelować socjalne bariery w dostępie do kształcenia i kariery akademickiej.
8. Wzmocnienie praw pracowniczych. Zapewnienia godnych warunków pracy przez wprowadzenie zbiorowego układu pracy z możliwością podjęcia strajku całej branży względem postanowień ministerstwa oraz związków rektorów.
9. Gwarancję publikowania w języku polskim. Twarde gwarancje dla możliwości prowadzenia i publikowania badań w języku polskim w humanistyce i naukach społecznych,
10. Sprzeciw wobec centralizacji. Zaprzestanie uderzania w interesy regionów oraz wycofania się z przepisów ustawy umożliwiających degradację naukową i finansową uczelni regionalnych, a także otwarcia ścieżek kariery naukowej – tak, aby awans był dostępny nie tylko dla wielkomiejskich elit, ale dla wszystkich zdolnych badaczy i badaczek.
11. Zmianę art. 124 p. 5. Żądamy, by wygaśnięcie umowy o pracę z pracownikiem akademickim następowało w przypadku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne.Marta Kamińska

Brak komentarzy: