piątek, 8 czerwca 2018

Brońmy Niezależnych Sądów (Ostróda)


Zapraszamy wszystkich, którym los naszej ojczyzny nie jest obojętny, na demonstrację przed Sądy w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa. 

Teraz rozstrzyga się, czy Komisja Europejska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości ustawę o Sądzie Najwyższym sprzeczną ze standardami państwa prawa.
Komisja musi jednak widzieć także determinację Polaków w obronie własnych instytucji.

Pokażmy, że jesteśmy zdeterminowani.
W lipcu złożyliśmy zobowiązanie wobec sędziów, że nie zostawimy ich samych. Dzisiaj są poddawani szykanom.

Bądźcie przed Sądami 11 czerwca o godzinie 19.00 w całej Polsce!
Bądźcie w Ostródzie przed Sądem Rejonowym przy ul. Jana III Sobieskiego 12.

Jacek Wądołowski

Poniedziałek, 11 czerwca 2018,  w godzinach 19:00 - 20:00. Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12. 

więcej: https://www.facebook.com/events/184115475756344/

Brak komentarzy: