piątek, 9 marca 2018

Domagamy się publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego!

W dniu 9 marca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, sygn. akt K 47/15. W wyroku tym Trybunał stwierdził że Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją. Zgodnie z art. 190 ust 1 i 2 Konstytucji wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i - w przypadku w którym dotyczą orzekania o zgodności z Konstytucją aktów prawnych rangi ustawowej- ogłaszane są w Dzienniku Ustaw. Obowiązek publikacji wyroku obciąża każdorazowo prezesa rady ministrów. Od obowiązku tego, mimo upływu już dwóch lat, uchyla się dwóch kolejnych premierów z PiSu: Beata Szydło i Mateusz Morawiecki.
KOD od czasu ogłoszenia wyroku TK upominał się o jego publikację. Naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od dwóch lat ustawiony jest licznik odmierzajacy upływ dni od wydania wyroku z wezwaniem do jego natychmiastowej publikacji. Ponieważ od ogłoszenia wyroku upłynęły już 2 lata takze w Olsztynie postanowiliśmy przypomnieć o niewypełnienu przez premierów partii, która w nazwie ma prawo, spoczywającyh na nich z mocy prawa obowiązków. Na słupach ogłoszeniowych w Olsztynie przez najbliższe dwa tygodnie będzie można przeczytać wezwanie do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.


Brak komentarzy: