poniedziałek, 19 marca 2018

Cała Polska śpiewa "Odę do radości"- Olsztyn

W najbliższą niedzielę, 25 marca, mija 61 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, traktatów które położyły podwaliny pod dzisiejszą zintegrowaną Europę, które rozpoczęły proces formowania się Unii Europejskiej, najpierw jako wspólnoty gospodarczej, z czasem także wspólnoty o charakterze politycznym, w której nacisk kładzie się nie tylko na wspólny rynek, ale także- a może przede wszystkim- na poszanowanie demokracji i praw człowieka.

Wstępując do Unii Polska zobowiązała się budować społeczeństo oparte na pluraliżmie, niedyskryminacji i tolerancji. Zobowiązała się do zachowywania rządów prawa, przestrzegania zasad demokracji i poszanowania wolności obywatelskich. Dzisiaj możemy z  niepokojem obserwować, jak Polska pod rzadami PiS coraz bardziej oddala się od zjednoczonej Europy, jak coraz bardziej z europejskimi ideałami nam nie po dordze. Takze z ideałami Europy w której każdy jest równy wobec prawa, w której szanuje się godność każdego człowieka, w której nie ma miejsca na podważanie demokratycznego ustroju państwa.

Dzisiaj kiedy rządzący Polską obrażają się na Europę i odsuwają się od niej, tak ważne jest abyśmy my, Polacy, pokazali swoje przywiązanie do Europy, do europejskich wartości. Pokazali zarówno rządzącym, jak i światu, że miejsce Polski jest w zjednoczonej Europie, że Polacy chcą dalej wspólną Europę budować. 

Dlatego Komitet Obrony Demokracji zaprasza wszystkich w niedzielę 25 marca na Olsztyńską Starókę, gdzie o godzinie 12.00 razem odśpiewamy hymn Unii Europejskiej. W całej Polsce w południe zabrzmi "Oda do radości", niech nie zbaraknie także Olsztyna wśród tych miast, gdzie głośno wybrzmi nasze Tak dla integracji, tak dla Wspólnoty.

https://www.facebook.com/events/213749379176419/


Brak komentarzy: