piątek, 2 marca 2018

My, obywatele Unii Europejskiej


MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ - Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego; 

Fundator: Olgierd Łukaszewicz
Celem Fundacji jest: 

I. umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli, kształtowanej przez humanizm łacińskiego chrześcijaństwa, wzbogacanej kulturą i nauką odrodzenia i oświecenia, tkwiącej korzeniami w greckiej i rzymskiej starożytności; 

II. krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę jej związkach z innymi narodami Europy; 

III. praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, w ramach Unii Europejskiej, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości; 

IV. kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy; 

V. krzewienie wartości europejskich, sformułowanych w Traktatach Europejskich.

Brak komentarzy: