piątek, 29 grudnia 2017

"Dziewuchy Dziewuchom" przed sądem - Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego


Dzisiaj (29 grudnia) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyła się rozprawa przeciwko osobom z grupy "Dziewuchy Dziewuchom" Węgorzewo, które podczas protestów w lipcu b.r. rozwiesiły plakaty, nawołujące do obrony demokracji i niezależności sądów. Sprawę wszczęto na wniosek komendanta policji w Węgorzewie. Sąd Rejonowy odmówił wszczęcia postępowania. Pomimo tego komendant policji wystąpił do prokuratury o odwołanie od tego wyroku. Sąd Okręgowy (sędzia Dariusz Firkowski) podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia opublikujemy jego treść.

Teresa Astramowicz-Leyk

Brak komentarzy: