środa, 13 grudnia 2017

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2017 roku

Stojąc na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co ślubowaliśmy przy objęciu urzędu sędziego, zwracamy się do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie w całości ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a w przypadku ich przyjęcia przez Senat zwracamy się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ich zawetowanie, gdyż w sposób jawny naruszają zasadę trójpodziału władzy, będącą podwaliną demokratycznego państwa prawnego.
Wyrażamy też poparcie dla uchwał innych zgromadzeń sędziów w Polsce, podjętych w ostatnim czasie, a w szczególności solidaryzujemy się z uchwałą zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie podjętą w dniu 04 grudnia 2017 roku.

Brak komentarzy: