piątek, 22 grudnia 2017

Nasze miejsce jest w Europie !

W 2003 roku odbyło się w Polsce referendum. 77,45% głosujących poparło wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. Do głosowania za przystąpieniem do wspólnoty głosowało również Prawo i Sprawiedliwość.

Jesteśmy częścią wielkiej, europejskiej społeczności. Są nam bliskie wartości na jakich zbudowano UE. Wg Traktatu "opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn." Dlatego nie ma naszej zgody na podejmowanie działań, które odsuwają Polskę od Europy!

#Zostajemy #PolskaWUE #Art7

Akcja Demokracja

Brak komentarzy: